Technisch vakmanschap op de schop!

Technisch vakmanschap (TVMS) in de railinfra sector staat aan de vooravond van een flinke vernieuwingsslag. Initiatiefnemers ProRail, railAlert, Railcenter en de spooraannemers hebben 28 oktober een bijeenkomst georganiseerd om te bepalen wat de inhoud van deze vernieuwing moet zijn en hoe de plannen aan te  vliegen.

Wat bedoelen we eigenlijk met Technisch Vakmanschap?tvms

Maar eerst een stapje terug. Wat verstaan wij eigenlijk onder technisch vakmanschap en wie worden daar dan door geraakt? Vakmanschap, dat hebben we in de railinfra sector met z’n allen hoog in het vaandel staan. En om dat te borgen hebben we hercertificeringen, examens en  certificaten in het leven geroepen. Maar bereiken we daar ons doel mee? Of hebben we de laatste jaren het werkveld en de blik van de vakmannen en -vrouwen vernauwd? Leveren we samen in de sector de maximale kwaliteit of kunnen we het vakmanschap op een hoger plan tillen?

Wat gaan we doen?

Vakmanschapsontwikkeling willen we beter laten aansluiten op de dagelijkse praktijk, een meer eigentijdse invulling. Van aandacht voor het detail naar samenhang, van solistisch optreden naar samenwerking, van afbakening naar verbreding en van leren naar blijvend ontwikkelen. Dit alles om de prestaties op het spoor verder te verbeteren.

Aan tafel

Deelnemers spraken in tafelsessies met elkaar over thema’s als: werken volgens het meester-gezel model , het registreren van vlieguren en daarop sturen en een nulmeting van het huidige vakmanschap. Bij elk thema waren de twee belangrijkste vragen: wat houdt het in en hoe moet het worden aangevlogen? Karel van Gils, directeur assetmanagement bij ProRail, benadrukte dat we met elkaar vooral de ruimte moeten gaan zoeken: ‘We zijn ons nu aan het openstellen voor andere meningen, ideeën en gevoelens. Het feit dat ProRail volledig in TVMS participeert, betekent dat wij hierachter staan. We gaan de consequenties trekken en de ruimte creëren.’

Eerste resultatentvms2

Na afloop van de bijeenkomst hebben acht collegae van acht verschillende bedrijven uit de sector zich aangemeld als TVMS-kartrekker. Zij krijgen begin december een verdiepende briefing voor de verdere uitrol. In het voorjaar 2017 vindt de volgende TVMS-meeting plaats. Dan zullen de vakteams de eerste resultaten presenteren. Er kunnen nog meer kartrekkers bij! Het programmateam zoekt inhoudelijke specialisten, procesdeskundigen en algemene TVMS-contactpersonen. Aanmelden kan nog tot 28 november via tvms@railalert.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp, check dan even de site van technisch vakmanschap.