Over Railcenter

Railcenter laat de spoortraditie van de Wagenwerkplaats in Amersfoort voortleven. Dit terrein dat bijna 100 jaar lang dienst deed als industrieel spoorcomplex vormt nu wederom een bruisende plek waar (toekomstige) spoorprofessionals samen komen.

Bij Railcenter enthousiasmeren en inspireren spoorprofessionals elkaar over de vooruitgang, de verbinding en de verwondering die het Nederlandse spoor biedt en brengt. Met als doel het bijdragen aan het veilig en op tijd vervoeren van reizigers en goederen.

Met en voor wie

Railcenter werkt nauw samen met partners als infrabeheerders, ingenieursbureaus, spooraannemers, leveranciers, onderzoek- en kennisinstituten, overheden en andere stakeholders. We hebben elkaar nodig om te werken aan een beter en veiliger spoor.

Vakmensen komen hier voor het volgen van een opleiding, het delen van kennis en om nieuwe kennis op te doen, de uitdaging, het doen van ontdekkingen, het samen testen en het delen van hun passie. Ook bieden wij de railsector een podium waar zij kan laten zien waar ze voor staat en wat ze waard is.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Onze aanpak

Wie in de spoorsector werkt, weet dat het een dynamisch speelveld is. Maar weet de buitenwereld dat ook? Kennen de werknemers van de toekomst de uitdagingen die er liggen? Hebben ze enig idee van de loopbaanmogelijkheden die er zijn? En wat te denken van politici en overheden? Hoe blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van railinfra?

Van onderzoeks- en kennisinstituten wil je graag dat ze je weten te vinden, want hun kennis en kunde helpen de sector verder. Railcenter wil dit inzichtelijk maken en dat doen wij aan de hand van vier speerpunten:

  • vakmanschapsontwikkeling
  • testen en simuleren
  • ontmoeten en inspireren
  • promotie

Onze Speerpunten

Vakmanschapsontwikkeling

Railcenter staat voor het versterken van vakmanschap. Vakmensen máken de railsector. Zonder hen rijdt geen trein, tram of metro veilig en betrouwbaar. Zij kunnen hun werk alleen doen als hun competenties up-to-date blijven en ze zich voortdurend blijven ontwikkelen. Daar maakt Railcenter zich hard voor: hun vakmanschap is onze zorg.

Railcenter vult dit op meerdere manieren in. Denk hierbij aan de inzet van real-life simulaties, serious gaming, technologische hoogstandjes en inspirerende vormen van leren. Theorie en praktijk sluiten hierbij naadloos op elkaar aan.

Testen en Simuleren

railcenter-railtechniek

Innovaties in de railsector vergen aandacht, ruimte en mogelijkheden om te experimenteren. Railcenter biedt hier met inzet van state of the art faciliteiten alle mogelijkheden voor. En onafhankelijke specialisten van Railcenter denken mee en ondersteunen bij testen, onderzoeken en het beproeven van nieuwe en bestaande technologieën.

Dit maken wij mogelijk met gebruik van alle beveiligingstechnieken, het meest moderne onderstation en alle soorten wissels, rails en bovenleidingen die er zijn. Ook het ERTMS-Testlab en Expertisecentrum wordt bij Railcenter gehuisvest.

Railcenter vormt hierdoor een broedplaats voor partijen voor wie de railsector (een deel van) het bestaansrecht vormt. Bij Railcenter kunnen zij gezamenlijk technologische en operationele vraagstukken in hun complete samenhang bestuderen. Zo werken zij samen aan de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden, innovaties en kennis. Daar wordt elke partij beter van.

Promoten

Railcenter-promoten

De railsector is innovatief, duurzaam en uitdagend. De prestaties en innovaties van het Nederlandse spoor behoren tot de wereldtop.  Maar soms lijkt dat het best bewaarde geheim van het land. Railcenter biedt daarom een podium, een etalage waar bedrijven kunnen laten zien wat ze waard zijn en waar ze voor staan. Voor nu en in de toekomst.

Dit doet Railcenter met behulp van wisselende exposities, productpresentaties, experiences, testopstellingen, rondleidingen en bijeenkomsten. Alle partijen uit de railsector kunnen zichzelf –als werkgever- en hun producten en diensten via Railcenter presenteren. Railcenter vormt het visitekaartje van de sector.

Railcenter zet de deuren wijd open voor onderzoekers, aannemers, monteurs, studenten, bestuurders of wie dan ook: ze zijn allemaal welkom. En wie eenmaal een voet over de drempel heeft gezet, weet Railcenter voor altijd te vinden. Híer ga je naartoe als je iets wilt weten over de boeiende en bloeiende wereld van de railsector.

Ontmoeten en Inspireren

Railcenter is een inspirerende plek waar (toekomstige) spoorprofessionals graag komen. Omdat ze er iets te halen hebben, maar óók iets te brengen. Ze ontmoeten er gelijkgezinden: liefhebbers van de railsector. En ze kunnen er hun krachten bundelen.

Railcenter is aanjager van meer, intensievere en betere samenwerking en kennisuitwisseling binnen de railsector. Hiervoor organiseert en faciliteert Railcenter themaconferenties, vakdagen, kennistafels en meer. Er is dan ook altijd iets nieuws te ontdekken, want Railcenter heeft voorzieningen voor eigentijdse productpresentaties en de laatste vindingen. Dat biedt railpartners mogelijkheden om hun stakeholders op een aansprekende manier wegwijs te maken binnen de railsector.

Organisatie

Bestuur

Anthonie Bauer

Voorzitter

John Voppen
ProRail
Penningmeester

Sander Eijgenraam
Movares
Lid

Remko Uenk
Dura Vermeer Infra
Lid

Rolf Dollevoet
TU Delft/ProRail
Lid

Directie

Henk van Oostveen
Directeur
henk.vanoostveen@railcenter.nl

Margit van Boheemen
Directie Assistent
margit.vanboheemen@railcenter.nl

Management

Jos Gabriëls
Manager Leren & Ontwikkelen
jos.gabriels@railcenter.nl

Albert Holtrust
Manager Asset Ontwikkeling, ICT en Facilitair
albert.holtrust@railcenter.nl

Raoul van Son
Manager Opleidingen
raoul.vanson@railcenter.nl

Titia Harms
Manager Bedrijfsvoering
titia.harms@railcenter.nl