In het spoor vindt communicatie plaats tussen diverse veiligheidsfunctionarissen ‘buiten’ en de treindienstleider.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • toestemming vragen om te mogen starten met de werkzaamheden
 • het vragen om toestemming aan de treindienstleider om een werktrein toe te laten op het spoor
 • het geven van toestemming voor het plaatsen van werkplekbeveiligingsmiddelen
 • communicatie van de machinist met de treindienstleider

Bovenstaande communicatie is van belang voor de arbeidsveiligheid van de medewerkers en de spoorveiligheid (veiligheid van treinverkeer en rangeerbewegingen). Deze communicatie heet veiligheidscommunicatie. De verstuurde en ontvangen berichten zijn veiligheidsberichten.

Tijdens de communicatie moeten de functionarissen zich aan enkele belangrijke afspraken houden: de gespreksregels, de dienstuitdrukkingen en het NATO-spelalfabet.

Gespreksregels

 • luister of er een gesprek gaande is voordat je gaat spreken en breek niet in, behalve bij een noodbericht (dit geldt alleen bij portofoon)
 • gebruik bij het spellen het NATO-spelalfabet
 • gebruik dienstuitdrukkingen
 • laat de ander uitspreken
 • vermijd ontkenningen
 • herhaal het ontvangen bericht inhoudelijk

Gebruik voor de plaatsbepaling de vaste infrastructuur:

 • stationsnamen
 • baanvak en kilometrering
 • spoornummers
 • wisselnummers
 • seinnummers
 • overwegen
 • kunstwerken

Dienstuitdrukkingen

Hier Geef uw roepnaam (Je functionele naam, je eigen naam, het WBI nummer en plaatsbepaling/werkplek/voertuig: Hier LWB Jansen van WBI 1234567A te Groningen / Hier LLV Klaassen van werklocatie 3 / Hier Gereedschapsmachinist Mulder op KROL 2)
Wacht U moet wachten, nadere opdracht volgt
Toegestaan U hebt toestemming tot…
Stoppen U hebt geen toestemming tot…/ Stoppen
Correct Het ontvangen bericht is juist
Fout (+ ik herhaal) Het ontvangen bericht komt niet overeen met het uitgezonden bericht
Herstel Ik maakte een fout. Ik begin weer bij het laatst goed uitgesproken woord
Herhaal uw bericht Ik heb uw bericht niet goed ontvangen. Wilt u uw bericht herhalen?
Ik spel Aankondiging dat er gespeld gaat worden (letters en/of cijfers)
Ontvangen Term om aan te geven dat het bericht is ontvangen
Over Term om de andere partij het woord te geven
Sluiten Het gesprek is beëindigd

NATO-spelalfabet en Getallen

Als je tijdens veiligheidsgesprekken spelt, doe je dit volgens het NATO-spelalfabet. Dit alfabet moet worden gebruikt:

 • om de letters van het alfabet op te noemen
 • om woorden en plaatsnamen te spellen die moeilijk uit te spreken zijn of die gemakkelijk kunnen worden misverstaan
 • bij het opgeven van de identiteit van seinen of wissels

Het NATO-spelalfabet:

A Alpha N November
B Bravo O Oscar
C Charlie P Papa
D Delta Q Quebec
E Echo R Romeo
F Foxtrot S Sierra
G Golf T Tango
H Hotel U Uniform
I India V Victor
J Juliet W Whiskey
K Kilo X X-ray
L Lima Y Yankee
M Mike Z Zulu

Getallen (met uitzondering van tijden en data) moeten per cijfer worden uitgesproken:

Trein 2138 Trein twee-één-drie-acht
Wissel 22B Wissel twee-twee-Bravo
Sein 476 Sein vier-zeven-zes
Spoor 19 Spoor één-negen
Km 52.8 Kilometer vijf-twee-punt-acht
ZKL-A1 ZKL Alpha-één
10:52 Tien-uur-tweeënvijftig
15-6-2017 Vijftien-(nul)-zes-tweeduizendzeventien