Privacy Policy

 

Uw privacy

De Stichting Railcenter is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de Stichting Railcenter persoonsgegevens verwerkt van klanten, deelnemers en kandidaten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

 

Uiteraard worden gegevens van klanten, deelnemers en kandidaten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de Stichting Railcenter zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de Stichting Railcenter, Soesterweg 244, 3812 BH Amersfoort. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Stichting Railcenter uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Stichting Railcenter persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u opleidingen, examens en/of diensten afneemt van Railcenter
  • Wanneer u als deelnemer een opleiding volgt
  • Wanneer u als kandidaat een examen aflegt
  • In opdracht van de Stichting railAlert in het kader van persoonscertificering.

 

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Railcenter indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een mail te sturen naar Railcenter/Bureau voor Toetsing en Certificering: info@railcenter.nl of info@b-t-c.nl

 

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u gebruik maken van ons digitale afmeldformulier (klik hier) of door een e-mail te sturen aan ons via : info@railcenter.nl of info@b-t-c.nl

 

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Railcenter laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële charitatieve of ideële doeleinden.

 

Social media

Railcenter gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, deelnemers/kandidaten en de branche over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Railcenter volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Railcenter zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Railcenter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Railcenter (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Railcenter is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Railcenter via info@railcenter.nl.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op de website en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Hoe kunt u cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser.

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Safari

Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

 

Railcenter.nl, railcenteropleidingen.nl, b-t-c.nl en andere websites

Op de sites van Railcenter en het Bureau voor Toetsing en Certificering treft u een aantal links aan naar andere websites. De Stichting Railcenter kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

info@railcenter.nl of info@b-t-c.nl

 

Wijzigingen

De Stichting Railcenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Stichting Railcenter een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de Stichting Railcenter uw gegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).