Start praktijkopleidingen en examens ingaande 18 januari

Het op 12 januari door het kabinet gepubliceerde besluit om de lockdown tot ten minste 9 februari te verlengen, heeft in toenemende mate gevolgen voor de railinfrasector. De sector ondervindt steeds meer problemen van de lockdown en de gevolgen van het niet kunnen geven van lessen en afnemen van examens door Railcenter en het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC). Mensen kunnen thuis komen te zitten omdat certificaten zijn verlopen of omdat men niet kan beginnen aan een initiële opleiding. Daardoor dreigt het werk te stagneren. De sector is volgens de overheid een cruciale sector en continuïteit in het geven van opleidingen en examens is daardoor van groot belang. Over de voortgang is uitvoerig overleg geweest tussen Railcenter en railAlert.

Omdat het binnen de door de overheid afgekondigde regels mogelijk is, starten Railcenter en BTC met ingang van maandag 18 januari 2021 met het geven van praktijkopleidingen en het afnemen van examens. Klassikale opleidingen gaan voorlopig dus niet door (dus o.a. geen DVP-Veiligheidstrainingen)! Gelukkig kan ook een aantal opleidingen online doorgang vinden.

Uiteraard neemt Railcenter de huidige maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan volledig in acht. Deze nieuwe regeling gaat op maandag 18 januari 2021 in en loopt minimaal tot en met 9 februari (zolang de lockdown van kracht is).

Voor de dispensatieregeling over de verlenging van certificaten verwijzen wij naar dit artikel op de website van railAlert. Deze organisatie stelt dat de daarin afgekondigde regeling rond de dispensatie niet wijzigt. Indien gedurende de door de regering vastgestelde lockdown-periode er geen opleidingen gevolgd kunnen worden, waarmee men zich voor kan bereiden op het examen, blijft de uitstelregeling, zoals deze reeds van kracht is, gehandhaafd.

Bedrijven die medewerkers hebben ingeschreven voor een opleidingen en/of examen zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht!

Corona-update 04-01-2021

Door de laatste adviezen van 14 december heeft Railcenter alle opleidingen en examens tot en met 17 januari 2021 geannuleerd. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er na 18 januari gaat gebeuren. Op dit moment wachten wij de berichtgeving en besluiten van deze week af.

Zodra er meer bekend is, plaatsen wij een bericht op de website en op het dashboard van contactpersonen en zullen wij de uitnodigingen of mogelijk annuleringen versturen.

Coronamaatregelen en hausse bij opleidingen en examens vragen een grote inspanning van alle partijen (trein/metro/tram)

Een piek aan opleidingen en examens (hercertificeringen) en de beperkingen door de corona-maatregelen – de lockdown – hebben grote impact op het compleet en tijdig verzorgen van opleidingen en het afnemen van examens. Railcenter en Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) werken met man en macht om de bestaande achterstand in te lopen en in 2021 tijdig te leveren. Hierbij kunnen wij niet zonder hulp van bedrijven, deelnemers en kandidaten.

Tot en met 17 januari vinden er geen opleidingen en examens plaats door de huidige lockdown. Dit levert een vertraging op van minimaal vijf weken. Mocht het in januari weer tot een hervatting van de onderwijsactiviteiten komen, dan blijven de zogenaamde 1,5 meter-coronamaatregelen nog van kracht voor de eerste helft van 2021. Het aantal deelnemers voor veel praktijkopleidingen wordt op z’n minst gehalveerd. Dit is met name van toepassing op de vakgebieden treinbeveiliging en energievoorziening. Ook wordt er in 2021 een enorme piek aan hercertificeringen verwacht. Deze ontwikkelingen vragen extra capaciteit qua opleiders en praktijklocaties, welke in een aantal gevallen schaars is. Dit betekent dat in 2021 hercertificering niet altijd op tijd (‘just-in-time’) mogelijk zal zijn. Daarom is het belangrijk dat er inzicht in de vraag op een langere termijn wordt verkregen. Het plannen van alle activiteiten op basis van de vraag is realistischer en maakt het oplossen van de bottlenecks ook beter mogelijk.

Gevraagde bijdrage aan de bedrijven
Om ervoor te zorgen dat wij met elkaar de problematiek zo klein mogelijk houden, vragen wij een bijdrage aan de bedrijven.

  • Op tijd aanmelden. Wij doen een dringend beroep op iedereen om zich bij het plannen van een opleiding en/of examen zo vroeg mogelijk, liefst minimaal een jaar van tevoren aan te melden. Dit kan door in te schrijven voor een geplande opleiding en/of examen. Dat kan ook tijdens de lockdown. Mocht er geen aanbod zijn, dan vragen wij u om de inschrijving op de wachtlijst te plaatsen. Zo brengen wij op tijd de gewenste behoefte in kaart.
  • Afmelden deelnemers/kandidaten. We doen ook een dringende oproep aan bedrijven, die deelnemers/kandidaten afmelden vanwege bijvoorbeeld ziekte, een positieve corona-test of mogelijke andere ziekteverschijnselen die met corona kunnen samenhangen, de opengevallen plaatsen in te vullen. Hierdoor worden alle mogelijke plaatsen opgevuld en lopen achterstanden niet nog verder op. Belangrijk is dat er geen opleidings-/ en examenplaatsen ‘verdampen’.
  • Gastdocenten. Er bestaat een grote behoefte aan extra opleiders voor de vakgebieden Treinbeveiliging, Energievoorziening en Veiligheid. Wij vragen bedrijven medewerkers aan te melden die geschikt zijn als gastdocent. Dit kan bij Railcenter (tel. 033-4 67 47 27).

Beperkt dispensaties
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat de hercertificering niet op tijd kan plaatsvinden. Bij het niet tijdig kunnen leveren kan er dispensatie aangevraagd worden. In onderling overleg tussen Railcenter, BTC en Stichting railAlert is besloten om slechts beperkt dispensatie te verlenen. Deze wordt, naast andere afwegingen, alleen gegeven aan kandidaten die zich minimaal een halfjaar voor het verstrijken van de geldigheid van hun certificering hebben opgegeven. Voor het eerste half jaar van 2021 zullen passende afwegingen gemaakt worden ten aanzien van dispensatie. Deze worden individueel verstrekt. Dispensatie kan via de e-mail worden aangevraagd bij railAlert: info@railAlert.nl

Wie vragen heeft over bovenstaande kan contact opnemen via telefoonnummer 033 467 4392 (op werkdagen) of te mailen naar info@b-t-c.nl.

Corona-update 15-12-2020

Gezien de laatste adviezen van 14 december rondom het coronavirus heeft Railcenter helaas moeten besluiten om alle opleidingen en examens met ingang van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 te annuleren. Dit geldt voor een aantal lopende opleidingen en opleidingen en examens die in deze periode starten. Deze annuleringen zijn kosteloos.

Contactpersonen, deelnemers en kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er met railAlert-certificaten die gaan verlopen?
Het volgende is van toepassing voor verlenging van een railAlert-certificaat op het gebied van NVW, techniek of Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP 2.0):
Van deelnemers en kandidaten die zijn ingeschreven voor opleidingen en examens met bijeenkomsten in de periode van 16 december tot en met 17 januari 2021 wordt het railAlert-certificaat automatisch met zes maanden verlengd. Deze verlenging wordt zichtbaar op de DVP-pas of in de portal van Railcenter. Er wordt geen nieuw certificaat verstrekt. Bij hercertificering wordt de vervaldatum van het nieuwe certificaat op basis van de oorspronkelijke einddatum vastgesteld.

Veiligheidstraining (DVP 1.0) geannuleerd, dan dagpassen
Deelnemers van wie de Veiligheidstraining (DVP 1.0) door Railcenter is geannuleerd of waar de inschrijving na 14 december plaatsvindt, moeten gebruikmaken van dagpassen. Voor annuleringen van inschrijvingen op de Veiligheidstraining (DVP 1.0) of indien aantoonbaar is dat men zich heeft ingeschreven na 14 december, is tijdelijk de verruimde regeling vergoeding of compensatie uitgeschreven dagpassen van railAlert van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van railAlert.

Wanneer worden de geannuleerde opleidingen en examens opnieuw ingepland?
Voor de opleidingen en examens waarvan de startdatum in de periode van 15 december tot en met 17 januari 2021 ligt, wordt nieuw aanbod gecreëerd. De opleidingen die worden afgebroken (die dus voor 16 december zijn gestart) daarvan gaat Railcenter de vervallen dagen opnieuw inplannen. Railcenter neemt contact op met alle betrokkenen en zal passende oplossingen zoeken.

Communicatie en ontwikkelingen
Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Zie ook de website van railAlert.

Vragen?
Heb je vragen over opleidingen, examens of certificaten, stuur dan een e-mail naar info@railcenter.nl. Natuurlijk kun je ons ook telefonisch bereiken: 033 467 4727

Gratis ERTMS e-learning

Wie heeft er nog niet over gehoord? ERTMS is een treinbeveiligingssysteem dat de komende decennia in heel Europa wordt ingevoerd. Over ERTMS wordt al lange tijd gesproken, en wat je misschien nog niet weet is dat onze overheid 2,4 miljard euro heeft vrijgemaakt voor de invoering van ERTMS in Nederland, en dat is nog maar het begin. Er staat ons dus de komende decennia nog heel veel te wachten.

De afkorting ERTMS staat voor European Railway Traffic Management System, maar dat zegt mogelijk nog niets. Het onderwerp roept bij leken en experts nog veel vragen op. Railcenter heeft samen met ProRail een e-learning ontwikkeld die op veel vragen antwoord geeft. De inhoud is zo opgezet dat iedereen die belangstelling voor het onderwerp heeft, kort en krachtig de juiste informatie vindt.

Aan de hand van korte teksten en veel animaties kun je stap voor stap leren wat ERTMS is, hoe het werkt en wat de huidige en toekomstige plannen zijn. Alles is terug te vinden op de gratis toegankelijke website:

ertms.training

 

Vacature: Opleider/ontwikkelaar Veiligheid

Voor onze afdeling Veiligheid zijn wij op zoek naar een Opleider/ontwikkelaar. Interesse? Klik dan hier om naar onze vacaturepagina te gaan!

Online Vakdag Baan ProRail: lang leve de techniek!

Vandaag en gisteren hebben ruim 50 ProRailers van het vakgebied Baan met elkaar hun vakmanschap gedeeld en vergroot. Deze vakdag vond dit jaar voor het eerst online plaats. De Inspecteurs, Vakdeskundigen en Systeemspecialisten Baan zijn nu nóg meer klaar voor de toekomst: meer kennis over Punt- en kruisstukken en Hergebruik, en ook meer digitale vaardigheden! Enkele uitspraken na afloop van de workshops (ook al werd de live bijeenkomst bij Railcenter gemist): “Ook digitaal een erg goede dag” en “Een goede formule en workshops over actuele thema’s die de gemoederen bezig houden”.

Wijziging tarieven opleidingen per 1 juli 2020

Jaarlijks worden per 1 juli de tarieven van ons vaste opleidingsaanbod aangepast.

Hierbij wordt gekeken naar de stijging van de kosten van levensonderhoud (CPB – CPI Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens) en de gerealiseerde cao-loonstijging.

Deze stijgingen bedragen:
• De inflatie in de periode mei 2019 – april 2020: 1,40%
• De cao-loonstijging per 1 januari 2020 van 5,26%

Vorig jaar heeft geen tariefswijziging plaatsgevonden, maar dit jaar zijn de inflatie en hogere loonkosten niet meer op te vangen.

Gezien de stijgende kosten heeft het bestuur van de stichting Railcenter besloten de (uur)tarieven per 1 juli 2020 te verhogen met 4%. Dit komt neer op een prijsaanpassing van ons opleidingsaanbod van gemiddeld 1,9%.

De nieuwe prijzen van de opleidingen staan inmiddels op de website.