Studenten enthousiast over keuzedeel Introductie Railtechniek

Inmiddels draait het keuzedeel Introductie Railtechniek alweer enkele maanden. Een afwisselend programma waarbij 25 mbo-studenten gedurende 10 dagen kennismaken met de wereld van het spoor. Vier aannemers, ProRail en Railcenter ontwikkelden voor de jongeren een actief programma.

De aftrap begon met het behalen van het Digitaal Veiligheidspaspoort, want die hebben ze nodig om het spoor op te kunnen. Dit werd gevolgd door een introductie in het Spoorwegmuseum. De eerste dag was in huis bij Railcenter en stond in het teken van Energievoorziening. Afgewisseld met de lesdagen bij Railcenter kregen de studenten les van verschillende aannemers. BAM Infra Rail verzorgde een dag over Baan waarbij de studenten aan de slag mochten met een stopmachine. Bij VolkerRail kregen ze alle ins en outs over Treinbeveiliging te horen en mochten ze besturingskasten doormeten en aansluiten. Aannemer Van Gelder Rail nam de jongeren mee op locatie. Ze gingen naar VSM in Beekbergen. Hier hebben ze lassen en een compleet wissel gemaakt en kabels gemeten.

De studenten zijn het meest enthousiast over de lessen waar ze erop uit gaan en zelf aan het werk mogen. Zo kunnen ze écht proeven aan het vak. Niet alle studenten vinden de wisselende locaties prettig, daarentegen zijn sommige jongeren juist weer blij met deze afwisseling. Elke lesdag wordt geëvalueerd en indien nodig wordt het vervolg van het keuzedeel aangescherpt. De projectgroep probeert op deze manier het keuzedeel tot een succes te maken!

Voor de komende periode staat nog een dag bij een aannemer op de planning. Deze keer bij Strukton Rail, afgewisseld met twee dagen ProRail. Op 3 april wordt het keuzedeel afgesloten met een challenge. Ieder groepje presenteert dan wat ze van het keuzedeel hebben opgestoken.

Technisch vakmanschap, werk in uitvoering!

Al sinds 2014 spreken we in de sector over de ontwikkeling van Technisch Vakmanschap. Met alle partijen samenwerken aan een nieuwe, moderne manier van vakmanschapsontwikkeling gaat niet van een leien dakje, dat vraagt heldere communicatie en kost veel tijd. Tijd voor een werksessie met alle betrokkenen om de schouders onder de implementatie van het programma te zetten.

Op 17 januari waren 60 mensen van spooraannemers, ProRail, railAlert, zzp’ers en inleenbedrijven bij Railcenter uitgenodigd voor een werksessie met als belangrijkste doel ‘zorgen dat je klaar bent voor de uitvoering van Technisch Vakmanschap’. Dat is hard nodig omdat in de praktijk al het nodige gebeurt: voor 1 april zijn ruim 350 technisch leiders Baan gecertificeerd. De eerste groep monteurs Kunstwerken heeft het Bewijs van vakbekwaamheid binnen en binnenkort kunnen aspirant monteurs starten met de Entree-opleiding Baan. In de nieuwe manier van opleiden is niet langer Railcenter de plek waar geleerd kan worden, maar zal veel meer op de werkplek geleerd worden.

In een paneldiscussie werden stuurgroepleden geconfronteerd met stellingen: Leren en werken gaan straks prima samen, daar zie ik de belangrijkste winst . Die winst blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. ‘Hoe moet ik het werken en leren in de praktijk combineren?’, klonk een vertwijfelde deelnemer. Het is in de praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt, je kunt wel een ‘meester-gezel’ aanpak voor ogen hebben maar dat moet dat ook te organiseren zijn. En ja, er moet ook veel worden vastgelegd, we streven immers naar ‘aantoonbaar vakmanschap’.

In kleine groepen konden de bedrijven met de aanwezige medewerkers aan de hand van enkele aanwijzingen een eigen implementatieplan opstellen. Dat leverde pittige discussies op, met name bij de inleenbedrijven die veel te maken hebben met zzp’ers. Zij moeten nu fors investeren in leren en dat kost geld en tijd en levert pas op termijn iets op. Iedereen onderschrijft vol overtuiging de uitgangspunten van Technisch Vakmanschap, maar op de weg er naar toe worden vele beren gezien. Hoe kun je een intake voor een opleiding doen als je zzp’er bent? Wie beoordeelt straks de monteur in de praktijk? Keur je dan niet je eigen vlees?

De komende maanden zal blijken of de plannen ook in daden zijn omgezet. Over een half jaar volgt een nieuwe werksessie en hopen we te leren van de opgedane ervaringen.

Programma congres risicobesluitvorming bekend

Directiewisseling Railcenter

Per 1 januari 2019 heeft Railcenter tijdelijk een tweehoofdige directie. Naast Willem Brummel, de huidige directeur van Railcenter, is nu ook Wiljo Florijn directeur.

Willem Brummel heeft bij het bestuur aangegeven dat hij graag in de loop van 2019 met pensioen wil gaan. Willem heeft aan de wieg gestaan van Railinfra Opleidingen en nu Railcenter. Het succes van de opbouw en uitbouw van het gebouw en de organisatie is direct met Willem verbonden. Het bestuur heeft de wens van Willem gehonoreerd en zich gebogen over de opvolging en de opgave om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tevens hecht het bestuur grote waarde aan het continueren van de huidige wijze van bedrijfsvoering en de verdere uitrol van de vele activiteiten in het nieuwe Railcenter. Het bestuur heeft Wiljo Florijn benoemd tot opvolger en is er van overtuigd dat bij hem de organisatie in goede handen is.

Wiljo werkt sinds 2012 bij Railcenter en is begonnen als opleidingskundig adviseur en doorgegroeid naar programmamanager Railcenter en manager Treinbeveiliging.

Tot de zomer van 2019 is sprake van een tweehoofdige directie, zodat de taken en verantwoordelijkheden op een soepele manier worden overgedragen en verdeeld. Uiteraard zal ergens in 2019 op gepaste wijze afscheid van Willem worden genomen.


Willem Brummel (links) en Wiljo Florijn (rechts)

Vacature: examinator Energievoorziening

Stichting railAlert heeft een vacature voor een examinator Energievoorziening.

Meer informatie en de sollicitatieprocedure zijn te vinden in dit document.

Pensioen Albert Harmsen: opleider met spoorhart

Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in de spoorsector heeft Albert Harmsen op 15 november afscheid genomen als opleider van Railcenter. Zijn carrière begon in 1975 bij de Dienst van Exploitatie Rotterdam Goederen. Daarna passeerden vele spoorfuncties, van stationsassistent tot machinist van het Groot Mechanisch Gereedschap. In 1986 maakte Albert de overstap naar Wegonderhoud en vanaf 1992 was hij werkzaam als opleider Baan en Veiligheid. Al snel ontwikkelde Albert zich tot specialist op het gebied van werkplekbeveiliging. De vele deelnemers die Albert de afgelopen jaren heeft opgeleid  zijn lovend over zijn grote deskundigheid en waarderen zijn wijze van lesgeven. Als je van Albert een opleiding of herinstructie kreeg kon je wat leren. De collega’s van Railcenter zullen Albert gaan missen en wensen hem en zijn vrouw een fijne tijd toe!

Opening ERTMS Center