Vacature: Opleider Treinbeveiliging

Wegens grote vraag naar onze opleidingen zijn wij op zoek naar een opleider die ervaring heeft op het gebied van Treinbeveiliging. Klik hier om naar onze vacaturepagina te gaan.

Geen wijziging tarieven per 1 juli 2019

Jaarlijks worden per 1 juli de prijzen van ons vaste opleidingsaanbod aangepast.

Hierbij wordt gekeken naar de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud (CPB CPI Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens) en de loonstijging.

Ondanks de hogere kosten heeft het bestuur van de stichting Railcenter besloten om, gezien de positieve financiële situatie, de tarieven voor het opleidingsseizoen 1 juli 2019 – 30 juni 2020 niet te wijzigen.

Een klein aantal opleidingsprijzen is toch aangepast. Dit is het gevolg van een wijziging van de duur van de opleiding en/of groepsgrootte.

Veiligheid – Is de volgende stap het verbeteren van risicobesluitvorming?

Wettelijke kaders, veiligheidsrichtlijnen, regels en afspraken kunnen niet voorkomen dat er veiligheidsincidenten of ongelukken plaatsvinden. De mens is en blijft een zwakke schakel. De hamvraag is: hoe krijgen we de mens sterker en veiligheid op een hoger niveau?

De zoektocht naar antwoorden op deze vraag bracht Marina Horseling en Annemarie Mühl van Railcenter op het idee om een congres te organiseren over het thema risicobesluitvorming, dat plaatsvond op donderdag 21 maart.

Congres
Op het congres kregen de deelnemers allereerst informatie over de wetenschappelijke achtergrond van risicobesluitvorming en denkreflexen door Ab Bertholet van de Hogeschool Utrecht. Daarna volgde de toepassing in de praktijk bij teamtraining (Arjan Zwaag van de Koninklijke Marine). Door het spelen van een interactief spel onder leiding van cognitief psycholoog Julia Burggraaf ervoeren de aanwezige deelnemers zelf de invloed van denkreflexen. Na een inspirerend slotwoord over de weerbarstige alledaagse praktijk door Strukton Rail-directievoorzitter Tjark de Vries werd de inhoud van de dag pakkend samengevat door rapper André Accord.

Denkreflexen, wat zijn dat?
De processen in de hersenen rondom het nemen van beslissingen worden beïnvloed door zogenaamde denkreflexen. Denkreflexen zijn automatische, onbewuste en snelle reacties op een bepaalde situatie. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een hiërarchische denkreflex:

“Dat is toch het verkeerde been?”  –  “De chirurg weet heus wel wat ‘ie doet…”

Maatregelen
Het nemen van risicobeslissingen kan worden verbeterd door je bewust te zijn van de verschillende denkreflexen/valkuilen. Door meer tijd te nemen voor nadenken alvorens te handelen, krijgen je hersenen de tijd om een ander denksysteem aan te spreken. Zo kan duidelijk worden dat er bijvoorbeeld nog onvoldoende informatie is om een beslissing te nemen.  Ook zijn concrete maatregelen te nemen, zoals het bewust inzetten van een ‘anders of kritisch denkende’ in een team of het standaard inbouwen van denktijd voordat aan de slag gegaan wordt. Buiten onze sector zien we dit bijvoorbeeld terug binnen crisiscoördinatieteams.

Wilt u ook een congres organiseren bij Railcenter? Wij denken graag met u mee. Mail naar info@railcenter.nl!

Wilt u meer informatie over het congres? Mail marina.horseling@railcenter.nl of annemarie.muhl@railcenter.nl!

Vacature: Ontwikkelaar/opleider Spoorbouw

Wegens grote vraag naar onze opleidingen zijn wij op zoek naar een ontwikkelaar/opleider die ervaring heeft op het gebied van Spoorbouw. Klik hier om naar onze vacaturepagina te gaan.

Vacature: Opleider Spoorbouw

Wegens grote vraag naar onze opleidingen zijn wij op zoek naar een opleider die ervaring heeft op het gebied van Spoorbouw. Klik hier om naar onze vacaturepagina te gaan.

Studenten enthousiast over keuzedeel Introductie Railtechniek

Inmiddels draait het keuzedeel Introductie Railtechniek alweer enkele maanden. Een afwisselend programma waarbij 25 mbo-studenten gedurende 10 dagen kennismaken met de wereld van het spoor. Vier aannemers, ProRail en Railcenter ontwikkelden voor de jongeren een actief programma.

De aftrap begon met het behalen van het Digitaal Veiligheidspaspoort, want die hebben ze nodig om het spoor op te kunnen. Dit werd gevolgd door een introductie in het Spoorwegmuseum. De eerste dag was in huis bij Railcenter en stond in het teken van Energievoorziening. Afgewisseld met de lesdagen bij Railcenter kregen de studenten les van verschillende aannemers. BAM Infra Rail verzorgde een dag over Baan waarbij de studenten aan de slag mochten met een stopmachine. Bij VolkerRail kregen ze alle ins en outs over Treinbeveiliging te horen en mochten ze besturingskasten doormeten en aansluiten. Aannemer Van Gelder Rail nam de jongeren mee op locatie. Ze gingen naar VSM in Beekbergen. Hier hebben ze lassen en een compleet wissel gemaakt en kabels gemeten.

De studenten zijn het meest enthousiast over de lessen waar ze erop uit gaan en zelf aan het werk mogen. Zo kunnen ze écht proeven aan het vak. Niet alle studenten vinden de wisselende locaties prettig, daarentegen zijn sommige jongeren juist weer blij met deze afwisseling. Elke lesdag wordt geëvalueerd en indien nodig wordt het vervolg van het keuzedeel aangescherpt. De projectgroep probeert op deze manier het keuzedeel tot een succes te maken!

Voor de komende periode staat nog een dag bij een aannemer op de planning. Deze keer bij Strukton Rail, afgewisseld met twee dagen ProRail. Op 3 april wordt het keuzedeel afgesloten met een challenge. Ieder groepje presenteert dan wat ze van het keuzedeel hebben opgestoken.

Technisch vakmanschap, werk in uitvoering!

Al sinds 2014 spreken we in de sector over de ontwikkeling van Technisch Vakmanschap. Met alle partijen samenwerken aan een nieuwe, moderne manier van vakmanschapsontwikkeling gaat niet van een leien dakje, dat vraagt heldere communicatie en kost veel tijd. Tijd voor een werksessie met alle betrokkenen om de schouders onder de implementatie van het programma te zetten.

Op 17 januari waren 60 mensen van spooraannemers, ProRail, railAlert, zzp’ers en inleenbedrijven bij Railcenter uitgenodigd voor een werksessie met als belangrijkste doel ‘zorgen dat je klaar bent voor de uitvoering van Technisch Vakmanschap’. Dat is hard nodig omdat in de praktijk al het nodige gebeurt: voor 1 april zijn ruim 350 technisch leiders Baan gecertificeerd. De eerste groep monteurs Kunstwerken heeft het Bewijs van vakbekwaamheid binnen en binnenkort kunnen aspirant monteurs starten met de Entree-opleiding Baan. In de nieuwe manier van opleiden is niet langer Railcenter de plek waar geleerd kan worden, maar zal veel meer op de werkplek geleerd worden.

In een paneldiscussie werden stuurgroepleden geconfronteerd met stellingen: Leren en werken gaan straks prima samen, daar zie ik de belangrijkste winst . Die winst blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. ‘Hoe moet ik het werken en leren in de praktijk combineren?’, klonk een vertwijfelde deelnemer. Het is in de praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt, je kunt wel een ‘meester-gezel’ aanpak voor ogen hebben maar dat moet dat ook te organiseren zijn. En ja, er moet ook veel worden vastgelegd, we streven immers naar ‘aantoonbaar vakmanschap’.

In kleine groepen konden de bedrijven met de aanwezige medewerkers aan de hand van enkele aanwijzingen een eigen implementatieplan opstellen. Dat leverde pittige discussies op, met name bij de inleenbedrijven die veel te maken hebben met zzp’ers. Zij moeten nu fors investeren in leren en dat kost geld en tijd en levert pas op termijn iets op. Iedereen onderschrijft vol overtuiging de uitgangspunten van Technisch Vakmanschap, maar op de weg er naar toe worden vele beren gezien. Hoe kun je een intake voor een opleiding doen als je zzp’er bent? Wie beoordeelt straks de monteur in de praktijk? Keur je dan niet je eigen vlees?

De komende maanden zal blijken of de plannen ook in daden zijn omgezet. Over een half jaar volgt een nieuwe werksessie en hopen we te leren van de opgedane ervaringen.