Geen wijziging tarieven per 1 juli 2019

Jaarlijks worden per 1 juli de prijzen van ons vaste opleidingsaanbod aangepast.

Hierbij wordt gekeken naar de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud (CPB CPI Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens) en de loonstijging.

Ondanks de hogere kosten heeft het bestuur van de stichting Railcenter besloten om, gezien de positieve financiële situatie, de tarieven voor het opleidingsseizoen 1 juli 2019 – 30 juni 2020 niet te wijzigen.

Een klein aantal opleidingsprijzen is toch aangepast. Dit is het gevolg van een wijziging van de duur van de opleiding en/of groepsgrootte.

Vacature: Opleider/ontwikkelaar Veiligheid

Wegens grote vraag naar onze opleidingen zijn wij op zoek naar een ontwikkelaar/opleider die ervaring heeft op het gebied van Spoorbouw. Klik hier om naar onze vacaturepagina te gaan.

Vacature: (Junior) Controller

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een (Junior) Controller. In deze (nieuwe) functie word je de ‘rechterhand’ en sparringpartner van de directeur op het gebied van financiën en financiële administratie.
Interesse? Ga dan naar onze vacaturepagina!

Vacature: Manager Veiligheid

Voor onze afdeling Veiligheid zijn wij op zoek naar een Manager Veiligheid. In deze functie sta je voor de uitdaging veilig werken in de sector vanuit Railcenter te ondersteunen en richting te geven.
Interesse? Ga dan naar onze vacaturepagina!

Vacature: Adviseur

Voor onze afdeling Management en Organisatie zijn wij op zoek naar een Adviseur. Klik hier om naar onze vacaturepagina te gaan.

Veiligheid – Is de volgende stap het verbeteren van risicobesluitvorming?

Wettelijke kaders, veiligheidsrichtlijnen, regels en afspraken kunnen niet voorkomen dat er veiligheidsincidenten of ongelukken plaatsvinden. De mens is en blijft een zwakke schakel. De hamvraag is: hoe krijgen we de mens sterker en veiligheid op een hoger niveau?

De zoektocht naar antwoorden op deze vraag bracht Marina Horseling en Annemarie Mühl van Railcenter op het idee om een congres te organiseren over het thema risicobesluitvorming, dat plaatsvond op donderdag 21 maart.

Congres
Op het congres kregen de deelnemers allereerst informatie over de wetenschappelijke achtergrond van risicobesluitvorming en denkreflexen door Ab Bertholet van de Hogeschool Utrecht. Daarna volgde de toepassing in de praktijk bij teamtraining (Arjan Zwaag van de Koninklijke Marine). Door het spelen van een interactief spel onder leiding van cognitief psycholoog Julia Burggraaf ervoeren de aanwezige deelnemers zelf de invloed van denkreflexen. Na een inspirerend slotwoord over de weerbarstige alledaagse praktijk door Strukton Rail-directievoorzitter Tjark de Vries werd de inhoud van de dag pakkend samengevat door rapper André Accord.

Denkreflexen, wat zijn dat?
De processen in de hersenen rondom het nemen van beslissingen worden beïnvloed door zogenaamde denkreflexen. Denkreflexen zijn automatische, onbewuste en snelle reacties op een bepaalde situatie. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een hiërarchische denkreflex:

“Dat is toch het verkeerde been?”  –  “De chirurg weet heus wel wat ‘ie doet…”

Maatregelen
Het nemen van risicobeslissingen kan worden verbeterd door je bewust te zijn van de verschillende denkreflexen/valkuilen. Door meer tijd te nemen voor nadenken alvorens te handelen, krijgen je hersenen de tijd om een ander denksysteem aan te spreken. Zo kan duidelijk worden dat er bijvoorbeeld nog onvoldoende informatie is om een beslissing te nemen.  Ook zijn concrete maatregelen te nemen, zoals het bewust inzetten van een ‘anders of kritisch denkende’ in een team of het standaard inbouwen van denktijd voordat aan de slag gegaan wordt. Buiten onze sector zien we dit bijvoorbeeld terug binnen crisiscoördinatieteams.

Wilt u ook een congres organiseren bij Railcenter? Wij denken graag met u mee. Mail naar info@railcenter.nl!

Wilt u meer informatie over het congres? Mail marina.horseling@railcenter.nl of annemarie.muhl@railcenter.nl!

Vacature: Ontwikkelaar/opleider Spoorbouw

Wegens grote vraag naar onze opleidingen zijn wij op zoek naar een ontwikkelaar/opleider die ervaring heeft op het gebied van Spoorbouw. Klik hier om naar onze vacaturepagina te gaan.