Verkort coronaprotocol Railcenter

Welkom bij Railcenter! We zijn blij je te mogen verwelkomen. In verband met alle geldende maatregelen hebben ook wij onze huisregels moeten aanpassen. We vragen je vriendelijk hier kennis van te nemen en deze op te volgen.

Verkort Protocol – 13 juli 2021

Corona huisregels Railcenter

 • Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
 • Je houdt 1,5 m afstand tot anderen.
 • Je wast regelmatig en goed je handen.
 • Je blijft in ieder geval thuis als je onbeschermd bent en:
  • je klachten hebt of positief bent getest.
  • je huisgenoot positief is getest op corona of klachten heeft.
  • je in nauw contact bent geweest met iemand met corona.
  • je terug bent gekomen uit een gebied met een zeer hoog coronarisico.
  • je een melding hebt gekregen via de app CoronaMelder.
 • Je draagt bij alle verplaatsingen in de gebouwen een mondkapje.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen.
 • Je spreekt anderen aan op het naleven van deze richtlijnen.
 • Railcenter is rookvrij. Enkel binnen de afgezette zones mag gerookt worden met maximaal twee personen tegelijk.
 • Je volgt de aanwijzingen van je opleider/examinator op.

Uitgangspunten

 • Veiligheid staat te allen tijde voorop.
 • De richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
 • Iedereen gebruikt zoveel mogelijk het gezond verstand.

Aanpassingen gebouw

 • Loopbewegingen
  Op de vloeren zijn stickers aangebracht met looprichtingen. Geef elkaar de ruimte.
 • Lift
  De lift wordt door maximaal één persoon tegelijk gebruikt.
 • Lokaalindeling
  De lokaalindeling is aangepast en ruimer opgezet. Voor alles geldt dat deelnemers zelf mede verantwoordelijk zijn voor het in acht nemen van de 1,5 m afstand.
 • Hygiëne
  Handen wassen met zeep werkt het allerbeste. Daarnaast zijn er dispensers en andere voorzieningen aanwezig om de handen en gebruikt meubilair/materiaal te reinigen.
 • Bedrijfsrestaurant
  Het bedrijfsrestaurant is sinds 5 juli weer open. Het restaurant is ingericht voor 30 bezoekers. Er zijn twee lunchtijden die elk een groep van maximaal 30 personen toelaat: 11.30 tot 12.00 uur en 12.15 tot 12.45 uur.

Lessen volgen

Bij binnenkomst of aanvang les/bijeenkomst wordt iedereen actief bevraagd op de gezondheid. Indien iemand coronasymptomen vertoont dan wordt diegene alsnog medegedeeld Railcenter te verlaten.

Vacature: Adviseur Digitaal Leren en Ontwikkelen

Voor onze afdeling Management en Organisatie zijn wij op zoek naar een Adviseur Digitaal Leren en Ontwikkelen. Interesse? Klik dan hier om naar onze vacaturepagina te gaan!

Wijziging tarieven opleidingen per 1 juli 2021

Jaarlijks worden per 1 juli de tarieven van ons vaste opleidingsaanbod aangepast.

Hierbij wordt gekeken naar de stijging van de kosten van levensonderhoud (CPB – CPI Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens) en de gerealiseerde cao-loonstijging.

Deze stijgingen bedragen:

 • De inflatie in de periode juli 2020– juni 2021: 1,30%
 • De cao-loonstijging per 1 januari 2021 van 2%

Gezien de stijgende kosten heeft het bestuur van de stichting Railcenter besloten de (uur)tarieven per 1 juli 2021 te verhogen met 2,5%. Dit komt neer op een prijsaanpassing van ons opleidingsaanbod van gemiddeld 2,1%.

De nieuwe prijzen van de opleidingen staan inmiddels op de website.

E-learningmodule afgerond!

Arjen Nieuwenburg en Hans Haselager van Strukton Rail horen bij de eerste Technisch Leiders Baan die hun e-learningmodule hebben afgerond.

De module gaat in op de rol en verantwoordelijkheden van de TLB, het nieuwe NG2.0 wissel en de regelgeving die voor hun taak van belang is.

Arjen: “Hoe mooi is dat: de e-learningmodule is goed opgezet, leerzaam, je kunt ervaringen delen en het zet je aan het denken. Ook al is het pittige lesstof, het is goed te doen.”

Hans: “Ik vond het boven verwachting leuk. Ik ben zelf niet zo van de e-learning, maar in dit geval zat er veel afwisseling en interactie in. Ik was echt serieus met het buitengebeuren bezig. In ieder geval ga ik binnenkort nog wat onderwerpen verder bestuderen!”

Weer een stap in het vergroten van vakmanschap in het spoor!

#railcenter #samenvoorhetspoor #spoorsector #spoor #railinfra #strukton

Praktijkopleidingen en examens gaan onverminderd door!

Op dinsdag 23 februari heeft onze regering bekendgemaakt dat de huidige lockdown tot tenminste 15 maart wordt verlengd. Er zijn enkele versoepelingen aangekondigd, maar die leiden helaas nog niet tot het kunnen geven van klassikale opleidingen, hoe graag we dat ook zouden willen.

Voor Railcenter en het Bureau voor Toetsing en Certificering betekent dit dat het huidige beleid wordt voortgezet en onze praktijkopleidingen en examens grotendeels nog steeds gewoon door kunnen gaan! Voorlopig tot en met 12 maart.

Hierbij worden uiteraard alle maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen in acht genomen. Daarnaast bieden wij een aantal opleidingen inmiddels ook online aan. De klassikale opleidingen gaan voorlopig helaas niet door.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Start praktijkopleidingen en examens ingaande 18 januari

Het op 12 januari door het kabinet gepubliceerde besluit om de lockdown tot ten minste 9 februari te verlengen, heeft in toenemende mate gevolgen voor de railinfrasector. De sector ondervindt steeds meer problemen van de lockdown en de gevolgen van het niet kunnen geven van lessen en afnemen van examens door Railcenter en het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC). Mensen kunnen thuis komen te zitten omdat certificaten zijn verlopen of omdat men niet kan beginnen aan een initiële opleiding. Daardoor dreigt het werk te stagneren. De sector is volgens de overheid een cruciale sector en continuïteit in het geven van opleidingen en examens is daardoor van groot belang. Over de voortgang is uitvoerig overleg geweest tussen Railcenter en railAlert.

Omdat het binnen de door de overheid afgekondigde regels mogelijk is, starten Railcenter en BTC met ingang van maandag 18 januari 2021 met het geven van praktijkopleidingen en het afnemen van examens. Klassikale opleidingen gaan voorlopig dus niet door (dus o.a. geen DVP-Veiligheidstrainingen)! Gelukkig kan ook een aantal opleidingen online doorgang vinden.

Uiteraard neemt Railcenter de huidige maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan volledig in acht. Deze nieuwe regeling gaat op maandag 18 januari 2021 in en loopt minimaal tot en met 9 februari (zolang de lockdown van kracht is).

Voor de dispensatieregeling over de verlenging van certificaten verwijzen wij naar dit artikel op de website van railAlert. Deze organisatie stelt dat de daarin afgekondigde regeling rond de dispensatie niet wijzigt. Indien gedurende de door de regering vastgestelde lockdown-periode er geen opleidingen gevolgd kunnen worden, waarmee men zich voor kan bereiden op het examen, blijft de uitstelregeling, zoals deze reeds van kracht is, gehandhaafd.

Bedrijven die medewerkers hebben ingeschreven voor een opleidingen en/of examen zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht!

Corona-update 04-01-2021

Door de laatste adviezen van 14 december heeft Railcenter alle opleidingen en examens tot en met 17 januari 2021 geannuleerd. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er na 18 januari gaat gebeuren. Op dit moment wachten wij de berichtgeving en besluiten van deze week af.

Zodra er meer bekend is, plaatsen wij een bericht op de website en op het dashboard van contactpersonen en zullen wij de uitnodigingen of mogelijk annuleringen versturen.

Coronamaatregelen en hausse bij opleidingen en examens vragen een grote inspanning van alle partijen (trein/metro/tram)

Een piek aan opleidingen en examens (hercertificeringen) en de beperkingen door de corona-maatregelen – de lockdown – hebben grote impact op het compleet en tijdig verzorgen van opleidingen en het afnemen van examens. Railcenter en Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) werken met man en macht om de bestaande achterstand in te lopen en in 2021 tijdig te leveren. Hierbij kunnen wij niet zonder hulp van bedrijven, deelnemers en kandidaten.

Tot en met 17 januari vinden er geen opleidingen en examens plaats door de huidige lockdown. Dit levert een vertraging op van minimaal vijf weken. Mocht het in januari weer tot een hervatting van de onderwijsactiviteiten komen, dan blijven de zogenaamde 1,5 meter-coronamaatregelen nog van kracht voor de eerste helft van 2021. Het aantal deelnemers voor veel praktijkopleidingen wordt op z’n minst gehalveerd. Dit is met name van toepassing op de vakgebieden treinbeveiliging en energievoorziening. Ook wordt er in 2021 een enorme piek aan hercertificeringen verwacht. Deze ontwikkelingen vragen extra capaciteit qua opleiders en praktijklocaties, welke in een aantal gevallen schaars is. Dit betekent dat in 2021 hercertificering niet altijd op tijd (‘just-in-time’) mogelijk zal zijn. Daarom is het belangrijk dat er inzicht in de vraag op een langere termijn wordt verkregen. Het plannen van alle activiteiten op basis van de vraag is realistischer en maakt het oplossen van de bottlenecks ook beter mogelijk.

Gevraagde bijdrage aan de bedrijven
Om ervoor te zorgen dat wij met elkaar de problematiek zo klein mogelijk houden, vragen wij een bijdrage aan de bedrijven.

 • Op tijd aanmelden. Wij doen een dringend beroep op iedereen om zich bij het plannen van een opleiding en/of examen zo vroeg mogelijk, liefst minimaal een jaar van tevoren aan te melden. Dit kan door in te schrijven voor een geplande opleiding en/of examen. Dat kan ook tijdens de lockdown. Mocht er geen aanbod zijn, dan vragen wij u om de inschrijving op de wachtlijst te plaatsen. Zo brengen wij op tijd de gewenste behoefte in kaart.
 • Afmelden deelnemers/kandidaten. We doen ook een dringende oproep aan bedrijven, die deelnemers/kandidaten afmelden vanwege bijvoorbeeld ziekte, een positieve corona-test of mogelijke andere ziekteverschijnselen die met corona kunnen samenhangen, de opengevallen plaatsen in te vullen. Hierdoor worden alle mogelijke plaatsen opgevuld en lopen achterstanden niet nog verder op. Belangrijk is dat er geen opleidings-/ en examenplaatsen ‘verdampen’.
 • Gastdocenten. Er bestaat een grote behoefte aan extra opleiders voor de vakgebieden Treinbeveiliging, Energievoorziening en Veiligheid. Wij vragen bedrijven medewerkers aan te melden die geschikt zijn als gastdocent. Dit kan bij Railcenter (tel. 033-4 67 47 27).

Beperkt dispensaties
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat de hercertificering niet op tijd kan plaatsvinden. Bij het niet tijdig kunnen leveren kan er dispensatie aangevraagd worden. In onderling overleg tussen Railcenter, BTC en Stichting railAlert is besloten om slechts beperkt dispensatie te verlenen. Deze wordt, naast andere afwegingen, alleen gegeven aan kandidaten die zich minimaal een halfjaar voor het verstrijken van de geldigheid van hun certificering hebben opgegeven. Voor het eerste half jaar van 2021 zullen passende afwegingen gemaakt worden ten aanzien van dispensatie. Deze worden individueel verstrekt. Dispensatie kan via de e-mail worden aangevraagd bij railAlert: info@railAlert.nl

Wie vragen heeft over bovenstaande kan contact opnemen via telefoonnummer 033 467 4392 (op werkdagen) of te mailen naar info@b-t-c.nl.