Wat weet jij al van PGO?

Werk je binnen een nieuw onderhoudscontract, dan heb je er al mee te maken: het Prestatiegericht Onderhoud (PGO). In de PGO-contracten schrijft ProRail niet voor wat de aannemer moet doen, maar er wordt een ‘prestatie’ van de aannemer verwacht. Een van de eerste prestaties waar de aannemer mee te maken krijgt is het onder de knie krijgen van nieuwe termen zoals bonus/malus, FMECA, UO, NUO, Dot, afwijkingen… Wat betekent dit?

Natuurlijk gaat het niet (alleen) om de termen, hoewel het de communicatie tussen ProRail en de aannemer ten goede komt als iedereen dezelfde taal spreekt. De omslag naar PGO vraagt een andere werkhouding van de onderhoudsaannemers, waarbij de focus ligt op in controle zijn en dus ook op preventie. Dit start met het begrijpen van de PGO-gedachte.

Berny Bal, Productiemanager PGO Zeeland bij Strukton Rail Nederland:
“Onze monteurs waren gewend aan de Output Proces Contracten (OPC). Dat is een wereld van verschil. In het kader van PGO moeten onze monteurs weten wanneer iets een afwijking is. Zij moeten kunnen redeneren vanuit veiligheid en duurzaamheid. Als eerste stap in het leertraject heeft een groot aantal van onze monteurs de e-learningmodules gevolgd over PGO.”

De e-learning modules zijn ontwikkeld door ProRail en zijn direct bruikbaar voor zowel uitvoerend als ondersteunend personeel. Er zijn vijf modules over de onderwerpen:

  1. Basiskennis PGO
  2. Storingsmanagement
  3. Risicomanagement en Toetsen
  4. FMECA en Kwaliteitsmanagement
  5. Afwijkingen

Met eenvoudige teksten en animaties wordt de PGO-gedachte (met de bijbehorende termen) helder uitgelegd.

Hieronder vind je een voorbeeld van een onderdeel uit de e-learning over storingsmanagement:

Andrew van Eck, Leermeester bij BAM Infra Rail:
“We melden onze medewerkers aan voor de e-learningmodules, omdat we het belangrijk vinden dat zij een goed beeld hebben van wat PGO inhoudt. Door de e-learning weten ze nu waarom ze het in een keer goed moeten doen en moeten voorkomen dat er storingen zijn. Op storingen kan een malus zitten. Hoe minder storingen, hoe beter. We merken dat de focus nu meer ligt op kwaliteit, in plaats van op kwantiteit. Dit geldt trouwens ook voor het werk in projecten: hoe beter gebouwd, des te gemakkelijker het onderhoud.”

Wil je de modules ook volgen? Kijk dan hier (monteurs) of hier (ondersteunend personeel). Je kunt je aanmelden via je contactpersoon.