Vernieuwen Technisch vakmanschap

Eind vorig jaar hebben ProRail, railAlert, Railcenter en een aantal spooraannemers een start gemaakt met het vernieuwen van Technisch vakmanschap. Nu, begin 2017 pakken we door. Met een officieel programma Technisch vakmanschap waarin vakteams aan de slag gaan met actuele thema’s.

Even opfrissen

Om vakmanschap te borgen hebben we in de railinfra sector hercertificeringen, examens en certificaten in het leven geroepen. De vraag is ontstaan of we daar ons doel mee bereiken. Hebben we misschien de laatste jaren het werkveld en de blik van de vakmannen en -vrouwen vernauwd? Leveren we als sector de maximale kwaliteit of kunnen we het vakmanschap nog op een hoger plan tillen?

Iedereen in de sector is ervan overtuigd. Het moet anders en vooral beter. Meer leren in de praktijk, minder certificaten, minder onttrekking, een goede basisopleiding en vervolgmodules die op de werkplek worden uitgevoerd.

Vakteams en thema’s

Een projectteam is na de bijeenkomst van 28 oktober aan de slag gegaan met de volgende thema’s:

  • leermeester;
  • toetsen in de praktijk;
  • profiel technisch vakman;
  • nulmeting huidig vakmanschap;
  • administratief aantonen van vakmanschap;
  • werken in een overgangssituatie;
  • naleving procesafspraken;
  • zzp/inhuur.

Resultaten van de dag

Twee vakteams dachten op vrijdagochtend 20 januari stevig na over cruciale thema’s die horen bij technisch vakmanschap. Zo staat bij het thema ‘Leermeester’ het belang van goede mensen en middelen voorop. En bij het thema ‘toetsen in de praktijk’ is de hamvraag hoe je vakmensen beoordeelt. Behalve een goede methodiek blijkt ook intuïtie noodzakelijk. Wil je meer lezen over de uitkomsten van deze ochtend of over alle ontwikkelingen rondom technisch vakmanschap lees dan hier het volledige verslag van de bijeenkomst of ga naar de site www.technischvakmanschap.nl voor meer informatie en vervolgbijeenkomsten.