Asielzoekers aan de slag in de spoorsector

Ruim 20 jonge asielzoekers waren te gast bij Railcenter. Bijzondere gasten met een bijzondere missie. ProRail is in samenwerking met Stichting New Dutch Connections een bijzonder project gestart: Asielzoekers kennis laten maken met de spoorbeheerder van Nederland in de hoop dat zij, mede door dit initiatief, in de toekomst een betere aansluiting zullen vinden met de arbeidsmarkt in Nederland. Enkele trainees hebben het initiatief genomen en een mooi programma samengesteld.

In 10 weken bezoeken de veelal hoog opgeleide asielzoekers het OCCR, de TU Delft, de Rotterdamse haven en nemen zij deel aan interessante workshops over duurzaamheid, innovatie en specifieke beroepen. Elke asielzoeker krijgt een coach van ProRail toegewezen die hen verder helpt bij de ontdekking van de railsector. Het eerste bezoek was op 8 maart bij Railcenter, waarbij het spoor voor de asielzoekers tastbaar werd met een actieve rondleiding langs Baan, Energievoorziening en Treinbeveiliging.

Een asielzoeker mag na zes maanden werken, en uit onderzoek blijkt dat bijna niemand dat weet. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat dit alles behalve eenvoudig is. De trainees van ProRail en de Stichting New Dutch Connections hopen met dit project een steentje bij te dragen aan het gemakkelijker maken van dit proces voor de statushouders in Nederland. Op 3 mei volgt een ‘matchingsdag’ .

Goed voorbeeld doet goed volgen. Het zou toch mooi zijn als we als railsector deze kansrijke asielzoekers weten aan te trekken.