InnoRail Netwerkdag: Digitaal Spoor

19 April 2018

00:00

Hoe wordt big data informatie en krijg het betekenis? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitaal spoor? Wat betekent dit voor cybersecurity? En wat kunnen we leren van buiten de sector?

De middag start met een terugblik op 40 jaar assetmanagement. Wat is er veranderd in de afgelopen 40 jaar? De rest van de middag is op de toekomst gericht. Thymo van den Burg presenteert de toekomstvisie van de afdeling Asset Management Informatie Vernieuwing van ProRail. Daarna komt een aantal inspirerende innovaties aan bod: de toepassing van augmented reality in de infra- en railsector, InnoRails proef met smart sensoring en het nieuwe meten. Bovendien gaan we in op cybersecurity en het risico om gehackt te worden.

 

Hieronder het programma voor de netwerksessie op 19 april:

 Tijd Programmaonderdeel
12:00u Inloop met lunch
13:00u Welkom door dagvoorzitter Jaco ter Wal en voorwoord door Roelof Bult, voormalig contract manager bij Strukton Rail. Hij blikt terug op de afgelopen 40 jaar als assetmanager en geeft een boodschap mee voor de volgende 40 jaar assetmanagement.
13:15u Aftrap van de netwerksessie door Rob Buitendijk (manager AM-informatie ProRail)
13:30u Toekomst van het digitale spoor door Thymo van den Burg, afdelingsmanager Vernieuwing Asset Informatie ProRail. Hij presenteert de roadmap, visie en toekomst van het digitale spoor.
14:15u Leerervaringen augmented reality in de infra- en railsector door Franc Fouchier (Soltegro). Ervaar tijdens de pauze hoe augmented reality het werk voor monteurs in de railbranche veiliger maakt.
15:15u Leerervaringen uit InnoRail’s proef met smart sensors door Bram Bruin (ProRail)
15:30u Leerervaringen het nieuwe meten Paul van der Voort (programmamanger DataLab ProRail)
15:45 Cybersecurity, risk en vitale infra. Vraag is niet óf je systeem gehackt wordt, maar wanneer. Security by design en inbedding van gedegen procedures op beperking impact van hack noodzakelijk door Paul van Heel (Resilience Poort/SIM-CI)
16:15u Wrap up
16:30u Netwerkborrel