InnoRail: Fit for the Future en Duurzaamheid

8 Maart 2018

Bedankt voor je interesse, meer informatie volgt zo spoedig mogelijk!

Duurzaamheid/verduurzaamheid
De railpartners werken allen aan een duurzamer sector. ProRail heeft een hoge duurzaamheidsambitie
geformuleerd. Zowel op energieverbruik, eigen opwerking, circulair materiaal gebruik als impact van het
spoorvervoer op de omgeving. Ook is de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 die ondertekend. Hoe bereiken
we de hoge ambitie in de sector, waarop innoveren we samen, kennisdelen, mogelijkheden onderzoeken.