InnoRail Netwerkdag

8 Juni 2017

09:00 / 17:00

Venue

Railcenter


Soesterweg 244, 3812 BH Amersfoort

033 - 467 4727

InnoRail


Organizer

Innovaties: een kwestie van doorzetten en vooruitzien!?

Op de InnoRail Netwerkdag van 8 juni aanstaande zijn we vanaf 9.00 uur te gast bij Railcenter te Amersfoort.

De rode draad van deze dag is: het weer oppakken en doorzetten van initiatieven en ontdekkingen vanuit eerdere InnoRail Netwerkdagen. Maar aanvullend ook al vooruitzien naar eind 2017!?

Het eerste gedeelte van deze netwerkdag zal de focus hebben op het verstevigen, stroomlijnen en uitbouwen van de innovaties binnen de spoorsector. ProRail zal op deze dag de Innovatie Hub te introduceren. Dit betreft een samenwerking van de afdelingen Innovatie, Architectuur & Techniek (Assetmanagement) en Procurement. De Innovatie HUB is ingericht om samenwerking met de markt op het gebied van innovatie een extra impuls te geven en deze effectief te laten verlopen.

Prorail stelt momenteel een nieuwe Innovatie Agenda op. Chris Verstegen gaat graag met ons in gesprek over de aanpak en hoe deze goed af te stemmen om de sector brede prioriteiten hierin op te nemen. Hiermee wordt een eerste stap gezet richting de consultatie van de Innovatie Agenda aanpak!

Op de netwerkdag van december 2016 hebben wij aan ProRail de belofte gedaan om de Top 10 van de aannemers te presenteren in december 2017. Dit als onze tegenprestatie voor het Innovatieprogramma van ProRail. En om deze belofte goed in te lossen moeten wij nu al aan de slag. Wij middels een korte brainstorm eerste aanzet maken van deze Top 10 van de aannemers en in gezamenlijkheid een proces inrichten. Dit om in december aanstaande een spetterende en mind-blowing Top 10 te kunnen presenteren aan Chris Verstegen en Henk van Oostveen. Maar over deze Top 10 kunnen je nu al voorbereiden om een vliegende start te maken.

Het eerste onderwerp wat wij weer oppakken en doorzetten is het zogenaamde ‘Zwarte Sokje’. Op de InnoRail Netwerkdag van 2 februari is ‘spontaan’ het idee ontstaan om deze innovatie, ingebracht door Movares, met behulp van het netwerk concrete stappen verder te brengen. Eind maart is op de Railtech-beurs een kleine werkgroep (Dekra, Movares, BAM en Strukton) bijeengekomen om dit verder voor te bereiden. Met behulp van de Innovatie-carrousel zullen werksessies worden gehouden op de thema’s: nut en noodzaak, business-case, productiekant, regelgeving en alternatieven op het ontwerp. Aan ieder thema is een partner van het netwerk verbonden. Laten we hopen op een mooie break-through.

Het tweede onderwerp dat zal worden opgepakt en doorgezet is het concretiseren van de ProRail Top 3 storingsoorzaken middels Robotica-oplossingen. Op de laatste netwerkdag zijn wij daar niet meer aan toegekomen. Indien mogelijkheid zullen wij Rutger Tollenaar nog helpen met zijn afstudeeropdracht vanuit ProRail.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 Ontvangst met koffie en welkom door Jaco ter Wal
09.15 Introductie van de InnovatieHub: Michelle Spaas, Peter Castrop, Mariska Viester, Lisette van Duin, Brenda Struve, Carla van Ee en Rob Gerritsen, ProRail
10.00 Opstellen van Marktvraag ten behoeve van Innovatie door Chris Verstegen en Carla van Ee, ProRail
10.45 Korte brainstorm Top 10 van de aannemers:  ‘Wat is top of mind’ en hoe verder?
11.00 Pauze: koffie en/of thee
11.15 1ste Ronde Innovatie-carrousel ‘Zwarte Sokje’ in 5 werkgroepen
12.30 Lunch inclusief gezamenlijke ‘sneak-preview’ van nieuwbouw Railcenter door Wiljo Florijn van Railcenter
13.30 2de Ronde Innovatie-carrousel ‘Zwarte Sokje’ inclusief plenaire terugkoppeling: waar staan we nu en wat is de volgende stap?
15.00 Pauze: koffie en/of thee
15.15 Concretiseren van de ProRail Top 3 storingsoorzaken middels Robotica-oplossingen.
16.30 Afronding en Netwerkborrel

Kortom: we stropen samen stevig de mouwen op! En zoals gewoonlijk sluiten we af met een netwerkborrel. Tot 8 juni !!

Met vriendelijke groeten,

 

Jaco ter Wal

Coördinator InnoRail