Welke bijdrage levert e-learning aan vakmanschap?

“Wat biedt Railcenter op het gebied van e-learning? Wat is jullie ambitie voor de (nabije) toekomst?” Deze uitdagende vragen van Strukton Rail boden een mooie aanleiding om ervaringen uit te wisselen. Het gesprek leidde tot de vraag: Hoe kunnen we e-learning (of ruimer gezegd: digitaal leren) succesvol inzetten voor vakmanschapsontwikkeling?


Van links naar rechts: Camiel van der Burg, Mitch van der Gun en Eveline de Kort van Strukton Rail / Opleiding en Training bekijken het e-learningaanbod van Railcenter

Digitaal leren is een vorm van zelfstudie. Voor de werkgever heeft dit voordelen, zoals besparing van reistijd. Ook voor de medewerker is dit prettig. Maar zelfstudie vraagt ook concentratie, zelfdiscipline en een investering in tijd.
Dit brengt uitdagingen met zich mee. Hoe motiveer je medewerkers voor de zelfstudie? Leren zij in eigen tijd of in werktijd? Welke afspraken maak je met elkaar en hoe zorg je ervoor dat ze de afspraken nakomen?

Berny Bal, praktijkopleider van Strukton Rail, is stellig: “Als je je werk goed wilt doen, is het nodig dat je blijft leren. Dit is een investering in jezelf.”

Alle aanwezigen zijn het er over eens: digitaal leren heeft meerwaarde als het een directe relatie heeft met het werk. Goede begeleiding bij het leren is een vereiste.

De cruciale rol van praktijkbegeleiders wordt zichtbaar in een korte film over het Leertraject Leider Werkplekbeveiliging. Dit leertraject is in samenwerking met BAM Rail uitgevoerd. De praktijkbegeleiders in dit leertraject ondersteunen het leren op de werkplek volledig. Ze maken optimaal gebruik van het leerplatform Trainweb om de vakbekwaamheid van hun mensen te verhogen.

Bart van Remmen, Manager Opleiding en Training van Strukton Rail, ziet nog wel een uitdaging: “ De rol van praktijkbegeleider wordt zwaarder. Hierin moeten we investeren.”

De verantwoordelijkheid voor leren ligt bij drie partijen: de deelnemer, de werkgever en Railcenter. Railcenter hanteert hierbij als leidraad dat vakmanschapsontwikkeling primair plaatsvindt op de werkplek en wordt ondersteund door digitale middelen. Om deelnemers goed te kunnen begeleiden in hun vakmanschapsontwikkeling streeft Railcenter naar optimale samenwerking met de bedrijven.

Het aantal opleidingen waarbij Railcenter een vorm van digitaal leren inzet, groeit.

Een greep uit de lijst met voorbeelden:

  • Van Ballast tot Bovenleiding (Intro Spoorwereld, Veiligheid, Spoorwegbouw, Energievoorziening, Beveiligingssystemen, Telecom)
  • Veiligstellen 25kV bovenleiding (Brandweer)
  • Leertraject Monteur Kunstwerken
  • vtos.nl
  • EV-techniek
  • Portfolio Leertraject Bedieningsdeskundige OBI
  • Matenkaartje Spoorwegbouw
  • Digitale bibliotheek Veiligheid (naslagwerk)

Op dit moment ontwikkelt Railcenter nog meer opleidingen waarbij digitaal leren een rol speelt. Benieuwd? Neem contact op met Martin Hartensveld.