Vanaf nu heten we Railcenter!

Railinfra opleidingen gaat per 1 september, na ruim 15 jaar, verder onder de naam Railcenter. Deze naamsverandering komt voort uit de wens om een plek te creëren waar vakmanschap en promotie van de railinfra sector centraal staan. Dit maakt dat Railinfra Opleidingen haar activiteiten verder uitbreidt. Met als gevolg dat de oude naam simpelweg de lading niet meer dekt.

Volgens Pier Eringa, President-directeur ProRail, heeft de spoorsector behoefte aan Railcenter:

“Hier kunnen vakgenoten, politici en studenten elkaar inspireren en uitdagen met spoorse vraagstukken. Van ingewikkelde logistieke bouwprocessen tot de nieuwste technologische ontwikkelingen. Bij Railcenter komen zij samen. Ook scholieren en potentiële werknemers zijn van harte welkom. Bij Railcenter kunnen zij een blik werpen op de wereld van het spoor. Een mooie wereld, en een die met een goede en open samenwerking nog veel mooier kan worden.”

De plannen voor Railcenter werden enthousiast ontvangen door partners als aannemers, ingenieursbureaus, leveranciers, kennispartners en ProRail. Samen met hen zijn wij aan de slag gegaan.

 

Bij de uitwerking van alle plannen kwamen we met elkaar tot vier speerpunten. Deze vormen de leidraad voor Railcenter:

Railcenter laat de spoortraditie van de Wagenwerkplaats in Amersfoort voortleven. Dit terrein dat bijna 100 jaar lang dienst deed als industrieel spoorcomplex vormt opnieuw een bruisende plek waar (toekomstige) spoorprofessionals samen komen om te werken aan een beter spoor.