Technisch vakmanschap, werk in uitvoering!

Al sinds 2014 spreken we in de sector over de ontwikkeling van Technisch Vakmanschap. Met alle partijen samenwerken aan een nieuwe, moderne manier van vakmanschapsontwikkeling gaat niet van een leien dakje, dat vraagt heldere communicatie en kost veel tijd. Tijd voor een werksessie met alle betrokkenen om de schouders onder de implementatie van het programma te zetten.

Op 17 januari waren 60 mensen van spooraannemers, ProRail, railAlert, zzp’ers en inleenbedrijven bij Railcenter uitgenodigd voor een werksessie met als belangrijkste doel ‘zorgen dat je klaar bent voor de uitvoering van Technisch Vakmanschap’. Dat is hard nodig omdat in de praktijk al het nodige gebeurt: voor 1 april zijn ruim 350 technisch leiders Baan gecertificeerd. De eerste groep monteurs Kunstwerken heeft het Bewijs van vakbekwaamheid binnen en binnenkort kunnen aspirant monteurs starten met de Entree-opleiding Baan. In de nieuwe manier van opleiden is niet langer Railcenter de plek waar geleerd kan worden, maar zal veel meer op de werkplek geleerd worden.

In een paneldiscussie werden stuurgroepleden geconfronteerd met stellingen: Leren en werken gaan straks prima samen, daar zie ik de belangrijkste winst . Die winst blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. ‘Hoe moet ik het werken en leren in de praktijk combineren?’, klonk een vertwijfelde deelnemer. Het is in de praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt, je kunt wel een ‘meester-gezel’ aanpak voor ogen hebben maar dat moet dat ook te organiseren zijn. En ja, er moet ook veel worden vastgelegd, we streven immers naar ‘aantoonbaar vakmanschap’.

In kleine groepen konden de bedrijven met de aanwezige medewerkers aan de hand van enkele aanwijzingen een eigen implementatieplan opstellen. Dat leverde pittige discussies op, met name bij de inleenbedrijven die veel te maken hebben met zzp’ers. Zij moeten nu fors investeren in leren en dat kost geld en tijd en levert pas op termijn iets op. Iedereen onderschrijft vol overtuiging de uitgangspunten van Technisch Vakmanschap, maar op de weg er naar toe worden vele beren gezien. Hoe kun je een intake voor een opleiding doen als je zzp’er bent? Wie beoordeelt straks de monteur in de praktijk? Keur je dan niet je eigen vlees?

De komende maanden zal blijken of de plannen ook in daden zijn omgezet. Over een half jaar volgt een nieuwe werksessie en hopen we te leren van de opgedane ervaringen.