In gesprek tijdens opleiding Vrije Baan Beveiligingen

We lopen binnen tijdens de eerste les van de opleiding Vrije Baan Beveiligingen. Op de achtergrond horen we de relais tikken. ‘Wij horen het niet eens meer,’ is de algemene reactie van de vier deelnemers. Het leertraject dat deze monteurs volgen bestaat uit zes modules met een oplopende moeilijkheidsgraad.

Digitaal lesmateriaal

Op het digitale scherm voor de klas draait een ingesproken animatie over het fictieve sein, ook wel ‘spooksein’. Opleider Tjerk licht toe: ‘dit filmpje legt de theorie op een duidelijke manier uit. We trainen bewust in kleine groepen om goed aandacht te kunnen besteden aan de deelnemers. Zij zijn alle vier enthousiast en leergierig.’

Monteurs aan het woord

‘Wat vind je interessant aan jouw vak? Jeroen Hoedemaker, monteur ASSET Rail vertelt: ‘Weinig storingen zijn hetzelfde, elektrisch is altijd anders. Waar ik mee bezig ben is één van de moeilijkste techniek velden.’ Mededeelnemer Sjef Broekman, monteur VolkerRail zegt: ‘ik wil technisch uitgedaagd worden.’

Wat vind je prettig aan de opleiding? Jeroen: ‘De stapsgewijze opbouw. Je snapt hierdoor wat je aan het doen bent.’ Sjef: ‘We krijgen veel opdrachten en herhalen deze om goed te kunnen onthouden.’

Aan de slag met testen

Tjerk legt uit wat de monteurs moeten aantonen tijdens het examen: ‘De monteurs moeten, voordat ze het relais trekken, een overzicht maken van de mogelijke gevolgen hiervan. Tijdens het examen moeten zij ook aangeven dat ze het spoor buiten dienst nemen, of een treinvrije periode inlassen. En daarbij alle behorende veiligheidseisen kunnen aangeven.’

Jeroen: ‘We testen nu de minimale aantrek en afvalwaarde en –tijd. Ook wel de stroomwaarde van het relais. Sjef vult aan: En ook de weerstand van het contact. Dit moet zo laag mogelijk zijn. Ze bedragen meestal zo rond de 0.3 – 0.7 ohm. Deze B1-relais van Mors Smit moeten eens in de 6 jaar getest worden. De data wordt uitgelezen en hierop wordt eventueel actie ondernomen.’

Toelichting opbouw vrije baan met animatie

Testen van B1-relais