Railcenter bouwt verder in Kenya

Ons nieuwe pand staat er schitterend bij. Alles werkt, de kinderziektes zijn er uit en iedereen is blij en werkt er met veel plezier. De bouw, en wat daar aan voorafging, is in een land als het onze tot ver achter de komma geregeld, en dat is maar goed ook. Veiligheid voor alles en gelukkig ook nog comfortabel. Voor ons is dit zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stil staan. Al vele jaren sponsort Railcenter een Kenyaans project waar de voorzieningen, zoals een schoolgebouw, van een andere orde zijn.

Computerles in Nyamonye

Het Kenya Project is in 1988 in Etten-Leur gestart door een jonge Nederlandse weduwe. Haar doel: werkgelegenheid bieden aan veelal jonge weduwen van de Luo-stam in West-Kenia rond het Victoriameer. Er wordt structurele hulp geboden aan deze vrouwen en hun kinderen. Het Kenya Project werkt vraaggestuurd en maakt deels gebruik van microfinanciering. De vrouwen bedenken zelf hoe ze hun bestaan kunnen verbeteren. Dit kan gaan om individuele bedrijven en coöperatieve bedrijven. Denk aan eetcafés, maïsmolens, winkeltjes, naaiateliers, ploegbedrijven, koeienprojecten en akkerbouw. Naast bedrijven worden voor de weduwen en hun kinderen nieuwe hutten gebouwd en hutten opgeknapt.

Schoolfonds
Examengelden bij ons zijn vaak erg hoog, maar in Kenya begint het al op de basisschool met een fiks bedrag. Het examengeld van de basisschool (Primary School) in groep acht kost inmiddels € 20,- . Dit examenbewijs is gewenst en een voorwaarde om door te kunnen leren. Voor velen is het bedrag te hoog om zelf op te brengen. Het Kenya Project stimuleert dat er net zo veel meisjes als jongens naar school gaan, iets wat in Afrika nog lang niet gewoon is. De sponsoring van Railcenter is bedoeld als bijdrage aan het schoolfonds.  Wil je meer weten over dit project: http://www.kenyaproject.nl/

Secondary School