Maak het spoor sexy

Diverse Britse partijen presenteerden in december 2016 een gezamenlijk toekomstplan om de groeiende vraag naar vakmensen in de railsector het hoofd te kunnen bieden. Wat staat erin en hoe kunnen wij van hun plan leren?

Er kan altijd overal geleerd worden

Leren: anytime, anywhere

Binnen nu en tien jaar zoekt het Britse spoor 100.000 nieuwe medewerkers. Het zogenoemde Transport Infrastructure Skills Strategy  (TISS)-plan omvat 20.000 nieuwe stageplekken in de railsector die uiterlijk in 2020 beschikbaar moeten zijn.  Van deze stagiaires moet 20% vrouw zijn en 20% behoren tot de groep ‘black, Asian and minority ethnic’ (BAME).

Het plan getuigt van een enorme arbeidsmarktambitie en men moet concurreren met andere technieksectoren. De vraag rijst hoe je die ambities waar moet maken. Het Britse plan zegt ‘Maak het spoor sexy’. Laat zien dat de sector gebruikmaakt van de nieuwste technologie en dat de leermethodes daarbij passen.  Methodes die aansluiten bij de huidige generatie, maar ook bij de aanstormende, ‘gamende’ generatie.  Omarm de nieuwe technologie want je loopt het risico achterop te raken.

Brits voorbeeld van Virtual Reality

Op beroepskeuzebeurzen stormen jongeren af op nieuwe technologieën als ‘augmented en virtual reality’. Geconfronteerd met de gaming-generatie, die met de smartphone is vergroeid, ligt de aanpak voor de manier van leren dan ook voor de hand. Communiceer met de digital natives in een taal die zij kennen. Maak bij het leren gebruik van een aanpak die hen inspireert en uitdaagt te kiezen voor een baan in de spoorwereld van de toekomst.

Waar staan wij in Nederland? Herkennen we de noodzaak van de Britten of kunnen wij nog jaren vooruit zonder nieuw bloed? Navraag bij de spooraannemers leert dat de zoektocht naar vakmensen in de vakgebieden treinbeveiliging en energievoorziening is losgebarsten. In samenwerking met ProRail is Railcenter een experiment begonnen met augmented reality voor spoorbouw.  Zo blijven we up- to- date met de nieuwste leertechnieken. En zijn we voorbereid als we straks onder grote concurrentie enorme aantallen belangstellenden moeten binnenhengelen uit de techniekvijver.

Bijgaande voorbeelden van augmented reality laten zien wat er mogelijk is en hoe je leren aantrekkelijk maakt.

Meer weten over augmented reality bij Railcenter? Neem contact op met andre.japin@railcenter.nl.