DVP 1.0 trainers: Bedankt!

Stichting railAlert vernieuwt en verbetert het trainings- en examenprogramma voor het verkrijgen en verlengen van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP). De laatste maanden is, in nauwe samenwerking met bedrijven in de railinfrabranche, hard gewerkt aan een nieuwe opzet.

De initiële ‘Veiligheidstraining Digitaal Veiligheidspaspoort’ (in de volksmond ook wel ‘DVP 1.0’) wordt vanaf januari 2022 niet meer aangeboden. Aan alle nieuwe intreders, en diegenen van wie DVP 1.0 verloopt, wordt vanaf dan de Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ aangeboden.

Bij deze willen wij alle trainers die de afgelopen jaren DVP 1.0 hebben gegeven bedanken voor hun inzet. Een aantal van hen heeft de afgelopen maand voor het laatst een DVP-training gegeven en daarom hebben wij hen in het zonnetje gezet.

Ben, Cees, Marry en Oscar: Enorm bedankt!