Duizend Strukton Rail-medewerkers naar ‘Spoor jij wel?’ & ‘Duurzame inzetbaarheid’

Strukton Rail leidt momenteel tijdens de jaarlijkse ‘Winterschool’ in een kort tijdsbestek een groot aantal medewerkers op. Railcenter is betrokken bij de organisatie van een  maatwerkdag die bestaat uit  twee onderdelen: de Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ en  ‘Duurzame inzetbaarheid’. Strak georganiseerd op vijf locaties zodat monteurs niet lang hoeven te reizen en Strukton Rail daarmee bijdraagt aan de ‘CO2-reductie’- doelstelling.

We leggen Eveline de Kort, Manager Opleiding & Certificering bij Strukton Rail, enkele vragen voor:

 1. Welke behoefte had het management van Strukton Rail en hoe heeft Railcenter hierin voorzien?
  De duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is een belangrijk, actueel thema. Zodoende belichten we jaarlijks het thema gezondheid tijdens onze Winterschool. Daarnaast schenken wij tijdens onze Winterschool aandacht aan de thema’s veiligheid en vakmanschap. Het DVP-programma past om die reden ook goed binnen deze Winterschool.  Het DVP-programma neemt van oorsprong een halve dag in beslag. En hoe ga je dan efficiënt om met de andere helft van de dag? Wij hebben gekozen voor een aanvullend programma. Railcenter heeft goed meegedacht in de mogelijkheden.
 2. Wat viel op (in de samenwerking Railcenter – Strukton Rail) tijdens de totstandkoming?
  Railcenter was klantgericht en dacht goed mee over de aanpak. Er was veel mogelijk. Zo kregen we de mogelijkheid uit te wijken naar andere locaties, konden we er een extra programma aan toevoegen en is er gehoor gegeven aan onze wens om trainers vanuit onze organisatie in te zetten. Dit geeft een mate van flexibiliteit aan. Railcenter heeft de hele dag georganiseerd. Daarbinnen verzorgen we zelf het programmaonderdeel ‘Duurzame inzetbaarheid’. Ook ons voorstel voor het uitvoeren van een try-out is omarmd. Dit is succesvol gebleken. Trainers weten hierdoor over en weer wat er tijdens welk programmaonderdeel  gebeurt. Zo kunnen zij hier tijdens hun eigen programmaonderdeel op inspelen of op aanhaken.
 3. Wat zijn de ervaringen van de deelnemers?
  Deelnemers zijn doorgaans positief over het programma. Er zijn deelnemers die vooral  de intentie hebben om hun ‘papiertje’ te halen.  Tijdens de Veiligheidstraining ’Spoor jij wel?’ leren ze echter op verschillende manieren naar de werkelijkheid te kijken. Dit is nodig om veilig te werken.  De evaluatie van het duurzame inzetbaarheidsprogramma geeft weer dat medewerkers positief over het programma zijn. Meer dan 80% van de deelnemers zegt bereid te zijn om de eigen gezondheid waar mogelijk te verbeteren.
 4. Wat wil je meegeven aan de railsector (over DVP of de realisatie van deze manier van opleiden)?
  Onze tip is om Railcenter te betrekken bij maatwerkvragen. Zij kunnen een groot deel uit handen nemen. Hierdoor hebben wij ons op de inhoud van het aanvullende programma  kunnen richten.


Foto: Hans Hendriksen