Directiewisseling Railcenter

Per 1 januari 2019 heeft Railcenter tijdelijk een tweehoofdige directie. Naast Willem Brummel, de huidige directeur van Railcenter, is nu ook Wiljo Florijn directeur.

Willem Brummel heeft bij het bestuur aangegeven dat hij graag in de loop van 2019 met pensioen wil gaan. Willem heeft aan de wieg gestaan van Railinfra Opleidingen en nu Railcenter. Het succes van de opbouw en uitbouw van het gebouw en de organisatie is direct met Willem verbonden. Het bestuur heeft de wens van Willem gehonoreerd en zich gebogen over de opvolging en de opgave om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tevens hecht het bestuur grote waarde aan het continueren van de huidige wijze van bedrijfsvoering en de verdere uitrol van de vele activiteiten in het nieuwe Railcenter. Het bestuur heeft Wiljo Florijn benoemd tot opvolger en is er van overtuigd dat bij hem de organisatie in goede handen is.

Wiljo werkt sinds 2012 bij Railcenter en is begonnen als opleidingskundig adviseur en doorgegroeid naar programmamanager Railcenter en manager Treinbeveiliging.

Tot de zomer van 2019 is sprake van een tweehoofdige directie, zodat de taken en verantwoordelijkheden op een soepele manier worden overgedragen en verdeeld. Uiteraard zal ergens in 2019 op gepaste wijze afscheid van Willem worden genomen.


Willem Brummel (links) en Wiljo Florijn (rechts)