Coronamaatregelen en hausse bij opleidingen en examens vragen een grote inspanning van alle partijen (trein/metro/tram)

Een piek aan opleidingen en examens (hercertificeringen) en de beperkingen door de corona-maatregelen – de lockdown – hebben grote impact op het compleet en tijdig verzorgen van opleidingen en het afnemen van examens. Railcenter en Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) werken met man en macht om de bestaande achterstand in te lopen en in 2021 tijdig te leveren. Hierbij kunnen wij niet zonder hulp van bedrijven, deelnemers en kandidaten.

Tot en met 17 januari vinden er geen opleidingen en examens plaats door de huidige lockdown. Dit levert een vertraging op van minimaal vijf weken. Mocht het in januari weer tot een hervatting van de onderwijsactiviteiten komen, dan blijven de zogenaamde 1,5 meter-coronamaatregelen nog van kracht voor de eerste helft van 2021. Het aantal deelnemers voor veel praktijkopleidingen wordt op z’n minst gehalveerd. Dit is met name van toepassing op de vakgebieden treinbeveiliging en energievoorziening. Ook wordt er in 2021 een enorme piek aan hercertificeringen verwacht. Deze ontwikkelingen vragen extra capaciteit qua opleiders en praktijklocaties, welke in een aantal gevallen schaars is. Dit betekent dat in 2021 hercertificering niet altijd op tijd (‘just-in-time’) mogelijk zal zijn. Daarom is het belangrijk dat er inzicht in de vraag op een langere termijn wordt verkregen. Het plannen van alle activiteiten op basis van de vraag is realistischer en maakt het oplossen van de bottlenecks ook beter mogelijk.

Gevraagde bijdrage aan de bedrijven
Om ervoor te zorgen dat wij met elkaar de problematiek zo klein mogelijk houden, vragen wij een bijdrage aan de bedrijven.

  • Op tijd aanmelden. Wij doen een dringend beroep op iedereen om zich bij het plannen van een opleiding en/of examen zo vroeg mogelijk, liefst minimaal een jaar van tevoren aan te melden. Dit kan door in te schrijven voor een geplande opleiding en/of examen. Dat kan ook tijdens de lockdown. Mocht er geen aanbod zijn, dan vragen wij u om de inschrijving op de wachtlijst te plaatsen. Zo brengen wij op tijd de gewenste behoefte in kaart.
  • Afmelden deelnemers/kandidaten. We doen ook een dringende oproep aan bedrijven, die deelnemers/kandidaten afmelden vanwege bijvoorbeeld ziekte, een positieve corona-test of mogelijke andere ziekteverschijnselen die met corona kunnen samenhangen, de opengevallen plaatsen in te vullen. Hierdoor worden alle mogelijke plaatsen opgevuld en lopen achterstanden niet nog verder op. Belangrijk is dat er geen opleidings-/ en examenplaatsen ‘verdampen’.
  • Gastdocenten. Er bestaat een grote behoefte aan extra opleiders voor de vakgebieden Treinbeveiliging, Energievoorziening en Veiligheid. Wij vragen bedrijven medewerkers aan te melden die geschikt zijn als gastdocent. Dit kan bij Railcenter (tel. 033-4 67 47 27).

Beperkt dispensaties
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat de hercertificering niet op tijd kan plaatsvinden. Bij het niet tijdig kunnen leveren kan er dispensatie aangevraagd worden. In onderling overleg tussen Railcenter, BTC en Stichting railAlert is besloten om slechts beperkt dispensatie te verlenen. Deze wordt, naast andere afwegingen, alleen gegeven aan kandidaten die zich minimaal een halfjaar voor het verstrijken van de geldigheid van hun certificering hebben opgegeven. Voor het eerste half jaar van 2021 zullen passende afwegingen gemaakt worden ten aanzien van dispensatie. Deze worden individueel verstrekt. Dispensatie kan via de e-mail worden aangevraagd bij railAlert: info@railAlert.nl

Wie vragen heeft over bovenstaande kan contact opnemen via telefoonnummer 033 467 4392 (op werkdagen) of te mailen naar info@b-t-c.nl.