Corona-update 15-12-2020

Gezien de laatste adviezen van 14 december rondom het coronavirus heeft Railcenter helaas moeten besluiten om alle opleidingen en examens met ingang van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 te annuleren. Dit geldt voor een aantal lopende opleidingen en opleidingen en examens die in deze periode starten. Deze annuleringen zijn kosteloos.

Contactpersonen, deelnemers en kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er met railAlert-certificaten die gaan verlopen?
Het volgende is van toepassing voor verlenging van een railAlert-certificaat op het gebied van NVW, techniek of Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP 2.0):
Van deelnemers en kandidaten die zijn ingeschreven voor opleidingen en examens met bijeenkomsten in de periode van 16 december tot en met 17 januari 2021 wordt het railAlert-certificaat automatisch met zes maanden verlengd. Deze verlenging wordt zichtbaar op de DVP-pas of in de portal van Railcenter. Er wordt geen nieuw certificaat verstrekt. Bij hercertificering wordt de vervaldatum van het nieuwe certificaat op basis van de oorspronkelijke einddatum vastgesteld.

Veiligheidstraining (DVP 1.0) geannuleerd, dan dagpassen
Deelnemers van wie de Veiligheidstraining (DVP 1.0) door Railcenter is geannuleerd of waar de inschrijving na 14 december plaatsvindt, moeten gebruikmaken van dagpassen. Voor annuleringen van inschrijvingen op de Veiligheidstraining (DVP 1.0) of indien aantoonbaar is dat men zich heeft ingeschreven na 14 december, is tijdelijk de verruimde regeling vergoeding of compensatie uitgeschreven dagpassen van railAlert van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van railAlert.

Wanneer worden de geannuleerde opleidingen en examens opnieuw ingepland?
Voor de opleidingen en examens waarvan de startdatum in de periode van 15 december tot en met 17 januari 2021 ligt, wordt nieuw aanbod gecreëerd. De opleidingen die worden afgebroken (die dus voor 16 december zijn gestart) daarvan gaat Railcenter de vervallen dagen opnieuw inplannen. Railcenter neemt contact op met alle betrokkenen en zal passende oplossingen zoeken.

Communicatie en ontwikkelingen
Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Zie ook de website van railAlert.

Vragen?
Heb je vragen over opleidingen, examens of certificaten, stuur dan een e-mail naar info@railcenter.nl. Natuurlijk kun je ons ook telefonisch bereiken: 033 467 4727