Startbijeenkomst Technisch Vakmanschap (TVS)

28 Oktober 2016

07:30 / 12:00

Venue

Het Oude Magazijn


Soesterweg 310F

Programmateam Technisch Vakmanschap


Organizer

Technisch Vakmanschap

Een vakman is trots op zijn vak, voelt zich verantwoordelijk en ‘levert’ toegevoegde waarde. Binnen de spoorsector constateren we dat de manier waarop we nu het technisch vakmanschap borgen, niet meer voldoet. We willen van gefragmenteerde kwaliteitsbevordering en – bewaking naar continue competentieontwikkeling van betrokken vaklieden.

Goed vakmanschap is immers essentieel voor betere prestaties op het spoor. Zowel voor onze reizigers als voor onze goederenvervoerders. Het ontwikkelen van dit ‘nieuwe’ vakmanschap wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers én opdrachtnemers in onze sector.

Actueel, gezamenlijk en innovatief

ProRail, railAlert en Railcenter hebben het programma Technisch Vakmanschap geïnitieerd.

Met als doel: een modern en stimulerend vakmanschapsbeleid, in lijn met een zich steeds sneller ontwikkelende samenleving. En bij de vakman de juiste zelfdiscipline en eigen verantwoordelijkheid.

Samengevat: actueel, gezamenlijk en innovatief. Zodat ons vakmanschap zich kwalitatief en toekomstvast ontwikkelt, de kwaliteit van het spoor verbetert en de veiligheid geborgd blijft.

Op vrijdag 28 oktober is de start van dit programma.

Voor meer informatie over dit onderwerp, ga naar www.technischvakmanschap.nl

Hans Herweijer, Programmamanager Technisch Vakmanschap