InnoRail Netwerkdag

15 December 2016

De hele dag

Venue

Railcenter


Soesterweg 244, 3812 BH Amersfoort

033 - 467 4727

InnoRail


Organizer

InnoRail Innovatie-agenda van 2017:

Waar en wat worden onze systeemsprongen?

Het centrale thema van deze netwerkdag is  Waar en wat worden onze systeemsprongen in 2017?

De doelstellingen van InnoRail in 2016 waren: Innovaties door-ontwikkelen en in productie nemen en ‘Positie’ verkrijgen binnen innovaties en deze successen vieren. Middels een korte terugblik op 2016 nemen we jullie mee wat we hebben bereikt, tegen welke grenzen zijn we aangelopen, welke concrete stappen moeten we in 2017 zetten om deze te slechten. Wij zijn nog drukdoende om dit te laten ondersteunen middels een innovatieve inspirerende spreker.

In de middag gaan en moeten we dus samen over onze grenzen heen. Zoals Einstein reeds aangaf:

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’’

Dat vraagt van ons dus uiterste inspanning en maximale creativiteit om werkelijk voor systeemsprongen te willen en kunnen gaan. Medio dit jaar heeft Chris Verstegen ons al meegenomen in het Samen Experimenteren en daardoor Sneller en Effectiever Innoveren! Hij is overtuigd dat samen leren door samen te experimenteren centraal staat in het creëren van een open en constructieve samenwerking bij innovaties in onze sector. Dit jaar heeft ProRail zijn Innovatieagenda verder aangescherpt en daarin keuzes gemaakt. Chris Verstegen en Henk van Oostveen zullen de Portfolio van ProRail Innovatie Thema’s 2017 toelichten. Ze willen graag met jullie het gesprek aangaan om te bepalen aan welke thema’s InnoRail in 2017 een actieve bijdrage wil leveren.

Kortom: het belooft wederom een uitdagende dag te worden die weer het uiterste van ons zal vergen.

Ons innovatieve jaar sluiten we af met een netwerkborrel om zo, al netwerkend, een goed inspirerend fundament te leggen voor 2017. We zien uit naar jullie komst. Nodig ook je collega’s uit die als innovators actief zijn. Tot 15 december!

Met vriendelijke groeten,

Jaco ter Wal

Coördinator InnoRail