Vakdagen werken!

Heb jij al eens een vakdag bij Railcenter bijgewoond? Zo ja, dan kan je de titel van dit artikel vast beamen. Zo nee, dan staat je nog wat te wachten! Het afgelopen half jaar hebben vele vakmensen een vakdag bij Railcenter bijgewoond: van Praktijkbeoordelaars, Monteurs Kunstwerken en Inspecteurs Baan tot Vakspecialisten Veiligheid.

Wat is een vakdag?
Een vakdag is een bijeenkomst voor vakmensen om hun vakmanschap verder te ontwikkelen en te onderhouden. Je wisselt kennis en ervaringen uit en volgt praktische workshops op jouw vakgebied. Samen los je actuele vraagstukken op. De tastbare, actuele werkpraktijk staat altijd centraal. Van nadenken over tot het oefenen van je vaardigheden. En dus beter worden in je vak.

Hoe komt een vakdag tot stand?
Samen met experts en betrokkenen uit het vakgebied ontwikkelen wij een aantrekkelijke, actieve dag met onderwerpen die er voor jou toe doen. We halen de beste deskundigen van stal om de vakmensen te prikkelen met interessante voorbeelden en vraagstukken en hen te informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook vragen we experts uit een hele andere sector (bijv. politie, luchtmacht, CBR) om een kijkje in hun keuken te geven.

Wat levert een vakdag op?
Een mooi voorbeeld is de vakdag Baan voor ProRail die afgelopen najaar is gehouden bij Railcenter. Op de vakdag pakte directeur Assetmanagement, Wouter van Dijk, letterlijk en figuurlijk het podium en deelde zijn zorgen. Hij zette de deelnemers, Inspecteurs en Tracémanagers, daarmee aan tot denken èn actie. De spin-off van die dag kwam binnen een aantal weken: op een opvolgdag werden procesverbeteringen voorgesteld en heldere afspraken gemaakt. Zo leidt een vakdag tot concrete verbeteringen die de kwaliteit van het spoor ten goede komen!

Binnenkort staat de vakdag Treinbeveiliging voor de ingenieursbureaus op stapel.

Ben jij ook overtuigd van het nut van een vakdag? Vraag je leidinggevende of Railcenter naar de mogelijkheden.