Vakdag Veiligheid ProRail, Editie 2019: Veiligheid Werkt!

Op 1 april vond de eerste vakdag Veiligheid voor de BE Projecten van ProRail plaats. Railcenter en ProRail hebben gezamenlijk de vakdag georganiseerd en vormgegeven. De vakdagen maken voor ProRail onderdeel uit van een meerjaren-leerlijn. Het thema voor 2019 staat in het teken van het behouden van de veiligheidsladder trede 4 met aandacht voor het ProRail Veiligheid Management Systeem (VMS) en de aankomende verlenging van de veiligheidsvergunning. De vakdagen Veiligheid staan in het teken van samenwerken aan veiligheid. Ook was er aandacht voor veiligheid binnen het vakgebied, konden de deelnemers nieuwe vakgenoten ontmoeten over de grenzen van hun eigen vakgebied heen en van elkaar leren door kennis en ervaringen uit te wisselen.

Leon Hendriks (MT Projecten) van ProRail opende de eerste vakdag in de serie van acht vakdagen. Leon nam de zaal mee in een enthousiast betoog over ‘dat je geleend bent van thuis voor het werk … tot weer veilig thuis’. Hij vroeg de deelnemers om een moment in stilte hun ogen te sluiten en na te denken over een volgende stap die ze zelf op het gebied van veiligheid willen zetten. Aan het eind van de stilte klonk er geroezemoes in de zaal. De deelnemers in de zaal waren zich weer even bewust van waar we het op het gebied van veiligheid uiteindelijk allemaal samen voor doen. Leon vatte de koe bij de hoorns door het als ‘horen, zien en handelen’ samen te vatten.

In de ochtend  lag de nadruk op de actuele veiligheidsthema’s en ontwikkelingen. In de middag konden de deelnemers twee workshops kiezen, zoals ‘bouwen aan vertrouwen’, ‘veiligheid op de bouwplaats’ en ‘integraal veiligheidsontwerp stations’. Medewerkers van Railcenter en meer dan dertig ProRailers waren betrokken bij het bedenken, ontwikkelen en geven van de workshops en de vakdag. De reacties van de deelnemers op de generieke workshops en keuzeworkshops waren (zeer) positief. De workshops dragen bij aan de wens om kennis, vaardigheden, houding en gedrag op het gebied van veiligheid op peil te houden en proactief te handelen; zowel intern als extern.

Tijdens de vakdag was ook gastspreker Edward Zwitser van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) aanwezig. Hij verzorgde op inspirerende wijze een boeiende presentatie over de vrijwilligers van de KNRM. Vrijwilligers die ergens op zee, zonder dat er een financiële beloning tegenover staat, helpen en redden. Edward nam ons mee in de ontroerende verhalen van degene die geholpen of gered worden en de redders. In de wereld van het helpen en redden op zee gaf hij inzicht in de drie KNRM-pijlers. De KNRM staat voor het onmogelijke mogelijk maken op de (ruige-woelige) zee.  Anders geformuleerd: laat de verantwoordelijkheid daar waar die hoort. De taak van het management is om piketpalen te slaan, te ondersteunen en rugdekking te geven. De deelnemers hingen aan zijn lippen; het was muisstil.

De organisatie kijkt trots en tevreden terug  op een geslaagde eerste vakdag. De volgende vakdag veiligheid voor ProRail vindt plaats op 7 mei in Zwolle.

Geïnteresseerd in het aanbod van Railcenter op het gebied van vakdagen? Neem vrijblijvend contact met ons op!