Start praktijkopleidingen en examens ingaande 18 januari

Het op 12 januari door het kabinet gepubliceerde besluit om de lockdown tot ten minste 9 februari te verlengen, heeft in toenemende mate gevolgen voor de railinfrasector. De sector ondervindt steeds meer problemen van de lockdown en de gevolgen van het niet kunnen geven van lessen en afnemen van examens door Railcenter en het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC). Mensen kunnen thuis komen te zitten omdat certificaten zijn verlopen of omdat men niet kan beginnen aan een initiële opleiding. Daardoor dreigt het werk te stagneren. De sector is volgens de overheid een cruciale sector en continuïteit in het geven van opleidingen en examens is daardoor van groot belang. Over de voortgang is uitvoerig overleg geweest tussen Railcenter en railAlert.

Omdat het binnen de door de overheid afgekondigde regels mogelijk is, starten Railcenter en BTC met ingang van maandag 18 januari 2021 met het geven van praktijkopleidingen en het afnemen van examens. Klassikale opleidingen gaan voorlopig dus niet door (dus o.a. geen DVP-Veiligheidstrainingen)! Gelukkig kan ook een aantal opleidingen online doorgang vinden.

Uiteraard neemt Railcenter de huidige maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan volledig in acht. Deze nieuwe regeling gaat op maandag 18 januari 2021 in en loopt minimaal tot en met 9 februari (zolang de lockdown van kracht is).

Voor de dispensatieregeling over de verlenging van certificaten verwijzen wij naar dit artikel op de website van railAlert. Deze organisatie stelt dat de daarin afgekondigde regeling rond de dispensatie niet wijzigt. Indien gedurende de door de regering vastgestelde lockdown-periode er geen opleidingen gevolgd kunnen worden, waarmee men zich voor kan bereiden op het examen, blijft de uitstelregeling, zoals deze reeds van kracht is, gehandhaafd.

Bedrijven die medewerkers hebben ingeschreven voor een opleidingen en/of examen zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht!