Wijziging tarieven opleidingen per 1 juli 2020

Jaarlijks worden per 1 juli de tarieven van ons vaste opleidingsaanbod aangepast.

Hierbij wordt gekeken naar de stijging van de kosten van levensonderhoud (CPB – CPI Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens) en de gerealiseerde cao-loonstijging.

Deze stijgingen bedragen:
• De inflatie in de periode mei 2019 – april 2020: 1,40%
• De cao-loonstijging per 1 januari 2020 van 5,26%

Vorig jaar heeft geen tariefswijziging plaatsgevonden, maar dit jaar zijn de inflatie en hogere loonkosten niet meer op te vangen.

Gezien de stijgende kosten heeft het bestuur van de stichting Railcenter besloten de (uur)tarieven per 1 juli 2020 te verhogen met 4%. Dit komt neer op een prijsaanpassing van ons opleidingsaanbod van gemiddeld 1,9%.

De nieuwe prijzen van de opleidingen staan inmiddels op de website.