CORONAVIRUS | UPDATE: 23-04-2020

Gezien de laatste adviezen van 21 april rondom het coronavirus heeft Railcenter helaas moeten besluiten om alle opleidingen en examens tot 20 mei te annuleren. Dit geldt voor de lopende opleidingen en voor opleidingen en examens die in deze periode starten. Deze annuleringen zijn kosteloos.

Contactpersonen, deelnemers en kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er met railAlert-certificaten die gaan verlopen?
Het volgende is van toepassing voor verlenging van een railAlert-certificaat op het gebied van NVW, techniek of Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP 2.0):

Van deelnemers en kandidaten die zijn ingeschreven voor opleidingen en examens met bijeenkomsten in de periode van 17 maart tot 20 mei wordt het railAlert-certificaat automatisch met 9 maanden verlengd. Deze verlenging wordt zichtbaar op de DVP-pas of in de portal van Railcenter. Er wordt geen nieuw certificaat verstrekt. Bij hercertificering wordt de vervaldatum van het nieuwe certificaat op basis van de oorspronkelijke einddatum vastgesteld.

Veiligheidstraining (DVP 1.0) geannuleerd, dan dagpassen
Deelnemers waarvan de Veiligheidstraining (DVP 1.0) door Railcenter is geannuleerd of waar de inschrijving na 17 maart heeft plaatsgevonden, moeten gebruik maken van dagpassen. Deze dagpassen komen tijdelijk in aanmerking voor een restitutie van de dagpas credits of retournering van de kosten. Hiervoor handhaaft railAlert de verruimde regels rond de vergoeding van uitgeschreven dagpassen voor medewerkers die geen veiligheidstraining DVP 1.0 kunnen volgen en/of een toets kunnen doen in het kader van het programma van het digitaal veiligheidspaspoortVoor meer informatie verwijzen wij u naar de website van railAlert.

Vragen?
Heb je vragen over opleidingen, examens of certificaten, stuur dan een e-mail naar info@railcenter.nl. Natuurlijk kun je ons ook telefonisch bereiken: 033 467 4727