InnoRail Netwerkdag

28 September 2017

De Zweedse meettrein als centraal middelpunt van innovaties!?

 

 

 

 

 

 

 

Op de InnoRail Netwerkdag van 28 september aanstaande is InnoRail vanaf 12.00 uur te gast bij Railcenter te Amersfoort. Jaco ter Wal, coördinator InnoRail licht het programma toe:

Deze netwerkmiddag zal een ontmoeting worden met de ‘Rolling Stiffness Measurement Vehicle’: een innovatieve Zweedse meetwagon met allerlei moderne snufjes om de bodem onder het spoor te onderzoeken. Dit jaar zoeft de wagon geregeld over de Hollandse sporen om meer te weten te komen over trillingshinder.

Het welkomstwoord en introductie van het onderzoeksprogramma zal plaatsvinden door Arjen Zoeteman van ProRail. Hij neemt de groep terug naar vorig jaar toen ProRail haar vierjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma is gestart naar spoorverzakkingen. Voor dit onderzoeksprogramma heeft ProRail een innovatieve Zweedse meettrein naar Nederland gehaald, die de zwakke plekken van spoor, baanlichaam en ondergrond opspoort. De Zweedse meettrein zal de staat van het Nederlandse spoor via excitatie-metingen, trillingen die bewust in het spoor worden gebracht, in kaart brengen.

De wetenschappelijke bijdrage aan dit vraagstuk is Duurzaam Spoor op het spoor. Onder deze titel zal Michaël Steenbergen van de TU Delft een doorkijk geven in het meerjarig onderzoeksprogramma naar spoorverzakkingen en trillingshinder door treinverkeer, in een interessante mix van theorie en praktische vragen en resultaten. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de door ProRail over de afgelopen jaren gehanteerde bronaanpak enerzijds en de RSMV meettrein anderzijds, als een soort mobiele thermometer om de dynamische performance van de infrastructuur over delen van het netwerk in kaart te brengen en een relatie te leggen met de life-cycle performance.

Strak spoor: tussen wetenschap en praktijk. 

Ondergrond is een belangrijke factor in het liggingsonderhoud en daarmee ook voor trillingsgeneratie en trilingsuitbreiding naar de omgeving. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de rol van de ondergrond als bron van liggingsonderhoud en spoortrillingen,  bijvoorbeeld bij overgangsconstructies. Joris van Ruijven, Deltares, zal aangeven dat er veel kennis en kunde is, maar dat verbeteringen helaas nog maar weinig worden toegepast. Hij zal de voorstellen en aanbevelingen delen en trachten aan te zetten op meerdere vlakken innovaties te realiseren. De modellen die daarbij gebruikt worden, moeten in de praktijk wel worden gevalideerd. Zo zal bij Zaltbommel de door de Zweedse meettrein veroorzaakte trillingen in de omgeving worden gemeten en geverifieerd met de opgestelde modellen. En klein tipje van de eerste resultaten zullen worden getoond! Daarnaast is Deltares drukdoende met het opstellen van een risicokaart voor spooronderhoud vanuit de ondergrond. Dit zal ons inzicht verschaffen waar in het spoor de ‘kwetsbare plekken’ zitten in relatie met ondergrond en welk onderhoud wel/niet te verwachten is. Welk voordeel heeft InnoRail voor de dag van morgen daar concreet bij?

Na een korte koffie- en/of theepauze zal een collega van de Zweedse spoorwegen de ontstaansgeschiedenis van de meettrein en haar succes vertellen. Na deze bijdrage wordt de meettrein bezocht, want het is gelukt de meettrein voor Railcenter te rangeren! Daar leidt gastheer Hidde Romeijn in een tweetal groepen door de meettrein.

Na het bezoek en rondleiding door de Zweedse meettrein is de mogelijkheid feedback te geven en vragen te stellen. Daarin staat de vraag centraal: zijn wij al in staat om uit de opgedane kennis reeds een eerste doorkijk te geven van innovaties om dit probleem op te lossen! Wie pakt hem op?

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 Inlooplunch
13.00 Welkom en kennismaking door ing. Bas van Duijn
13.10 Introductie R&D programma Bronaanpak Spoorverzakkingen en spoortrillingen door MSc PhD Arjen Zoeteman, ProRail
13.30 Duurzaam Spoor op het spoor: het wetenschappelijk onderzoek door MSc PhD Michaël Steenbergen, TU Delft
14.20 Strak spoor: tussen wetenschap en praktijk door MSc Joris van Ruijven, Deltares
14.55 Pauze: koffie en/of thee
15.00 Track stiffness measurements and applications door onze Zweedse collega MSc PhD Eric Berggren, EBER Dynamics
15.30 Rondleiding Zweedse meettrein in tweetal groepjes (allen aanwezig rondom de meettrein) door gastheer Hidde Romeijn
16.30/16.45 Gezamenlijke evaluatie bezoek Meettrein
17.00 Afronding en netwerkborrel

Kortom: het belooft wederom een dynamische dag te worden die uiteindelijk voor innovatie-trillingen zal zorgen.