Succesvolle Ondergrondse Infradag

Ruim 430 in de branche werkzame mensen bezochten het kennisevenement ‘Verbinden en Verduurzamen’. Er is deze dag veel kennis gedeeld, nieuwe innovaties werden gepresenteerd, er is genetwerkt en alle bezoekers maakten een tevreden indruk.

Terublik op de dag
Het thema van de dag was ‘Verbinden en verduurzamen in de Ondergrondse Infra’. De dag begon met een openingsspeech van John Voppen (COO ProRail) en hij werd opgevolgd door Sabine Oberhuber. Sabine is gepassioneerd spreker over circulaire economie. Ze is ervan overtuigd dat de sleutel tot werkelijke verandering in het bewustzijn van mensen zelf zit. Ze hield een inspirerend betoog en de toon werd daarmee gelijk gezet: Hoe duurzaam ben jij eigenlijk?

In de Railcollegezalen vonden 15 verschillende workshops en lezingen plaats. Het was goed om te zien dat alle workshops een grote aanloop hadden. De workshophouders kijken met een positief gevoel terug naar de dag. Er vonden mooie discussies plaats en er was veel interesse in de verhalen en kennis die werd gedeeld.

Op het buitenterrein, dat deze dag de naam Innovatiewerkplaats droeg, stonden 22 leveranciers en aannemers met een stand. Dankzij alle demonstratiehouders werden de stands mooi aangekleed en er hing een goede sfeer: Bijpraten, netwerken, een presentatie kabellassen en nieuwe innovaties delen met elkaar.

Een impressie: