Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk van ruim 180 bedrijven en organisaties die actief zijn in de brede railsector. Centraal in de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen, om zo het maatschappelijk en economisch rendement van railvervoer te vergroten. Accent ligt op het versnellen van (proces)innovaties. Railforum biedt daarbij haar diensten aan en zorgt voor afstemming met andere sectoren, de politiek en wetenschap.

Actueel is de uitreiking van de Stagebegeleider van het Jaar. Het aanbieden van stageplekken is erg belangrijk voor de aanwas van jonge mensen in de sector. Daarbij is de stagebegeleider het visitekaartje, zij kunnen de eerste kennismaking van een student maken of breken. De hoogste tijd om alle stagebegeleiders eens in het zonnetje te zetten. Een ander actueel onderwerp is Duurzaam Assetmanagement. Op donderdag 22 september vindt bij het Interface Awarehouse in Scherpenzeel een workshop over dit thema plaats.

Breed platform Bij Railforum zijn bedrijven en organisaties aangesloten die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van railvervoer voor zowel personen als goederen. Railforum biedt vervoerders, verladers, bouwers, adviesbureaus, overheden en financiers een veilige haven waar men kennis en ervaringen uitwisselt. Railforum betrekt alle niveaus en generaties bij haar activiteiten. Op deze manier stimuleert Railforum meer samenwerking in de railsector en creëert ruimte voor verbetering

Naast ruim 90 leden heeft Railforum 35 ‘partners in kennis’. Dit zijn non-profit organisaties die een bijdrage leveren aan de kennisuitwisseling over rail. Daarnaast kent Railforum een ZP-netwerk waar ruim 60 Zelfstandig Professionals bij zijn aangesloten. Verder kent Railforum het ‘de Jonge Veranderaars’: een netwerk van 500 Young Professionals. Zij organiseren zelfstandig activiteiten voor railprofessionals tot 35 jaar en staan er om bekend de gevestigde orde wakker te schudden waar nodig. Kijk voor meer informatie op www.railforum.nl