Het kennisnetwerk voor inspiratie en versnellen van innovaties
Bij Railforum zijn mensen actief die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van railvervoer voor zowel personen als goederen. Railforum brengt vervoerders, verladers, bouwers, adviesbureaus, overheden en financiers samen en betrekt daarbij alle niveaus en generaties. Zo stimuleert Railforum samenwerking in de railsector en creëert ruimte voor verbetering.

Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk met 3000 leden uit 180 bedrijven en organisaties. Centraal in de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen. Accent ligt op het versnellen van (proces)innovaties. Door de unieke mix van actieve leden snijden we onderwerpen aan die nergens anders aan bod komen. Bij Railforum dagen leden elkaar uit om thema’s anders te zien en samen uit te vinden hoe het nog beter kan.

Naast ruim 85 leden heeft Railforum 35 Partners in Kennis. Dit zijn non-profit organisaties die een bijdrage leveren aan de kennisuitwisseling over rail. Ook kent Railforum een ZP-netwerk waar 60 Zelfstandig Professionals bij zijn aangesloten.

Jonge Veranderaars
Jonge Veranderaars is een netwerk van 500 Young Professionals. Zij organiseren zelfstandig activiteiten voor professionals tot 35 jaar en staan erom bekend de gevestigde orde wakker te schudden waar nodig. Kijk voor meer informatie op jongeveranderaars.nl.

www.railforum.nl