Ons hoofddoel is er voor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL ongevallen met verzuim plaatsvinden.

Dit trachten wij te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche. We initiëren en begeleiden denkprocessen ter verbetering van de arbeidsveiligheid van het eerste idee tot aan de uitvoering. Dat doen we omdat het uitvoeren van werk personen niet fysiek, psychisch en qua welzijn mag schaden. Alleen op deze manier zijn de arbeidsomstandigheden veilig.

www.railalert.nl