Politie investeert in spoorse kennis

De Dienst Infrastructuur van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties ziet door personeelsuitstroom de specialistische kennis verdwijnen die nodig is om een spoorse plaats delict goed te kunnen veiligstellen, opnemen en interpreteren. Recente incidenten rondom het spoor maakt deze urgentie duidelijk. Om kennis te behouden voor de toekomst is Railcenter gevraagd een maatwerkopleiding Spoor en Veiligheid te ontwikkelen.

Politieopleiding Spoor en Veiligheid

De politieopleiding Spoor en Veiligheid bestaat uit diverse modules en is gericht op het veilig op en langs het spoor bewegen, de basisbegrippen van het spoor leren én verdiepende spoorkennis opdoen waarmee afwijkingen van de normale situatie kunnen worden geconstateerd. Naast het vergaren van theoretische kennis wordt ook veel aandacht besteed aan de praktijk met diverse praktijklessen en excursies.

Eerste certificaten uitgereikt

We zien bij Railcenter al regelmatig mensen in politie-uniform in onze leslokalen verschijnen en de  eerste DVP-certificaten zijn uitgereikt. In 2024 zullen ten minste twintig verkeersongevallenanalisten (VOA’s) en tactische rechercheurs worden getraind op kennis van Spoor en Veiligheid. Hoe dit project zich verder zal ontwikkelen, is nu nog niet bekend en zal in de komende tijd verder vorm krijgen.

Spoorkennis bij verkeersongevallenanalyse

Bij de verkeersongevallenanalyse doet de politie onderzoek naar de oorzaak, toedracht en de gevolgen van incidenten. Om goed technisch onderzoek te verrichten rond het spoor, kunnen uiteenlopende sporen van belang zijn. Denk hierbij aan bandensporen, remsporen, bloedsporen en contactsporen. Door VOA’s meer spoorkennis bij te brengen, kunnen zij bij een aanrijding op een overweg straks vragen beantwoorden als: “Heeft de trein nog geremd voordat de botsing plaatsvond? Waren de bomen toen gesloten? Wat kunnen we afleiden uit de remsporen, of aan het zand dat we hebben aangetroffen naast de spoorstaven?” Maar ook in geval van een ontspoorde trein of een botsing van een goederentrein op een passagierstrein is deze expertise van essentieel belang om goed technisch onderzoek te verrichten en vast te leggen.

Meer wederzijds begrip politie en spoorprofessionals

De deelnemers van de politie plaatsen we bewust samen met spoorprofessionals in een klas. En dat heeft een positieve werking; door meer te weten over elkaars werk en de afwegingen die daarbij worden gemaakt, zien we dat er meer wederzijds begrip ontstaat. Een mooie bijvangst!