Partners

Samen met onze partners willen wij op een actieve en inspirerende manier invulling geven aan onze speerpunten.  Door alle kennis, inzet en inspiratie in de railsector te verbinden komen we samen tot een beter spoor.

Hieronder kun je meer lezen over onze partners en hun bijdrage aan Railcenter. Vind je dat jouw bedrijf ook in dit lijstje hoort te staan? Neem dan contact met ons op.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. We verdelen als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. Lees meer →

Het programma ERTMS is een samenwerkings-programma tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Zij werken samen met andere stakeholders aan het uitwerken van de invoeringsplannen voor ERTMS. Lees meer →

InnoRail is een netwerk dat zich richt op verbeteringen en innovaties in het assetmanagement domein van ProRail. Dit domein is voortdurend in verandering door uitbreiding, vervanging, nieuwe interne en externe ontwikkelingen en nieuwe eisen. Lees meer →

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft als doel om de netwerkkwaliteit van lucht-, vaar- en spoorwegen alsmede havens en het wegennet verder te ontwikkelen, evenals het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector te waarborgen.
Lees meer →

Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk van ruim 180 bedrijven en organisaties die actief zijn in de brede railsector. Centraal in de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen, om zo het maatschappelijk en economisch rendement van railvervoer te vergroten. Lees meer →

Het hoofddoel van railAlert is er voor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL ongevallen met verzuim plaatsvinden. Dit tracht railAlert te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche.
Lees meer →

Vanuit de principes klantgerichtheid, samenwerking, integriteit en duurzaamheid werken wij over de hele wereld aan impactvolle projecten in de natuurlijke en gebouwde omgeving.
Lees meer →

Het doel van RailConnect is om de nieuwe collega in het spoor een vliegende start te geven in een sectorbreed introductieprogramma. Lees meer →

Strukton Rail heeft al bijna honderd jaar ervaring in het onderhoud van spoorsystemen. Bij het onderhoud maken wij met succes gebruik van de nieuwste technologieën en in onze onderhoudspraktijk ontwikkelde systemen.
Lees meer →

Movares is een advies- en ingenieursbureau dat actief is op het gebied van: mobiliteit, heavy & light rail, ruimtelijke inrichting, water en energie.
Lees meer →

Dual Inventive gelooft sterk in de verdere ontwikkeling en benutting van het spoor als duurzame en aantrekkelijke manier van vervoer voor de toekomst.
Lees meer →