Perrongeluk: mini-speelfilm over veiligheid

Vanaf vandaag is de film Perrongeluk weer te zien. Een maand geleden beleefde deze film hier al de première, maar enkele dagen later vond een zeer ernstig ongeval plaats. Dit ongeval vond plaats tijdens spoorwerkzaamheden en had helaas een zeer tragische afloop. Dit heeft ons toen doen besluiten om de film direct offline te halen.  In overleg met de directie van S-Rail, het bedrijf waar de omgekomen spoormedewerker werkzaam was, hebben we besloten de film opnieuw online te zetten. Arbeidsveiligheid is te belangrijk om onbesproken te blijven, temeer omdat zich vorige week opnieuw een ernstig incident heeft voorgedaan.

Veiligheid op het spoor gaat boven alles.  Deze uitspraak staat in onze sector nergens ter discussie. Toch? Maar juist omdat we veiligheid zo vanzelfsprekend vinden, praten we er misschien te weinig met elkaar over, terwijl continue aandacht voor veiligheid wel nodig is om alert te blijven.

Perrongeluk is een mini-speelfilm over veiligheid. Het verhaal gaat over de complexiteit, de keten van afhankelijkheden in de spoorsector en over andere factoren die kunnen leiden tot een incident. Het scenario is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.  De film is bedoeld voor  spoormannen en –vrouwen die buiten aan het werk zijn én voor hun kantoorcollega’s die werken voorbereiden en planningen opstellen.

De film en de bijbehorende handleiding zijn op ons YouTube-kanaal beschikbaar voor alle spoorprofessionals. We maakten dit verhaal  om  iedereen in de spoorsector aan te sporen met elkaar over veiligheid in gesprek te gaan en te blijven.  Je kunt de film ook delen via social media. Mocht je na het zien van deze film vragen hebben, stuur dan een mailtje naar info@railcenter.nl. We beantwoorden graag je vraag en kunnen ook jouw organisatie ondersteunen bij het onder de aandacht brengen van het belang van veiligheid.

Handleiding (PDF) Perrongeluk voor begeleiders: download

 

Technisch vakmanschap op de schop!

Technisch vakmanschap (TVMS) in de railinfra sector staat aan de vooravond van een flinke vernieuwingsslag. Initiatiefnemers ProRail, railAlert, Railcenter en de spooraannemers hebben 28 oktober een bijeenkomst georganiseerd om te bepalen wat de inhoud van deze vernieuwing moet zijn en hoe de plannen aan te  vliegen.

Wat bedoelen we eigenlijk met Technisch Vakmanschap?tvms

Maar eerst een stapje terug. Wat verstaan wij eigenlijk onder technisch vakmanschap en wie worden daar dan door geraakt? Vakmanschap, dat hebben we in de railinfra sector met z’n allen hoog in het vaandel staan. En om dat te borgen hebben we hercertificeringen, examens en  certificaten in het leven geroepen. Maar bereiken we daar ons doel mee? Of hebben we de laatste jaren het werkveld en de blik van de vakmannen en -vrouwen vernauwd? Leveren we samen in de sector de maximale kwaliteit of kunnen we het vakmanschap op een hoger plan tillen?

Wat gaan we doen?

Vakmanschapsontwikkeling willen we beter laten aansluiten op de dagelijkse praktijk, een meer eigentijdse invulling. Van aandacht voor het detail naar samenhang, van solistisch optreden naar samenwerking, van afbakening naar verbreding en van leren naar blijvend ontwikkelen. Dit alles om de prestaties op het spoor verder te verbeteren.

Aan tafel

Deelnemers spraken in tafelsessies met elkaar over thema’s als: werken volgens het meester-gezel model , het registreren van vlieguren en daarop sturen en een nulmeting van het huidige vakmanschap. Bij elk thema waren de twee belangrijkste vragen: wat houdt het in en hoe moet het worden aangevlogen? Karel van Gils, directeur assetmanagement bij ProRail, benadrukte dat we met elkaar vooral de ruimte moeten gaan zoeken: ‘We zijn ons nu aan het openstellen voor andere meningen, ideeën en gevoelens. Het feit dat ProRail volledig in TVMS participeert, betekent dat wij hierachter staan. We gaan de consequenties trekken en de ruimte creëren.’

Eerste resultatentvms2

Na afloop van de bijeenkomst hebben acht collegae van acht verschillende bedrijven uit de sector zich aangemeld als TVMS-kartrekker. Zij krijgen begin december een verdiepende briefing voor de verdere uitrol. In het voorjaar 2017 vindt de volgende TVMS-meeting plaats. Dan zullen de vakteams de eerste resultaten presenteren. Er kunnen nog meer kartrekkers bij! Het programmateam zoekt inhoudelijke specialisten, procesdeskundigen en algemene TVMS-contactpersonen. Aanmelden kan nog tot 28 november via tvms@railalert.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp, check dan even de site van technisch vakmanschap.

 

ProRail ontfermt zich over weesobjecten

Het klinkt misschien gek, maar op diverse Nederlandse emplacementen bevinden zich objecten en installaties die tot voor kort geen eigenaar kenden. Niet dat ze daar ‘niks staan te doen’, ze hebben wel degelijk een functie en worden ook gebruikt. ProRail inventariseerde om welke objecten het ging en heeft ze daarna ‘in de familie opgenomen’.

Voor sommige ‘weesobjecten’ zijn nieuwe voorschriften geschreven, voor andere voldoen bestaande voorschriften. Voorbeelden van weesobjecten zijn rembeproevingsinstallaties, brandweersleutelkluisjes en persluchtinstallaties.

Brandblus-vulpunt

Brandblus-vulpunt

Railcenter ontwerpt nu een opleiding voor de inspecteurs, waarin zij voldoende kennis opdoen om de voormalige weesobjecten goed te kunnen beheren en te onderhouden.

Iets gezien op een emplacement waarvan je denkt: ‘Hé, wat is dat nou…’? Maak dan een foto en mail die naar ons. Vertel erbij op welk emplacement je dit object hebt gezien en misschien kunnen wij je wel vertellen wat het is en waar het voor dient.

Samenwerken

Ben je de laatste tijd nog bij ons of bij ons in de buurt geweest? Heb je het gezien?  De bouw van ons nieuwe onderkomen vordert gestaag. Ik verheug me enorm op de dag dat alles klaar is. Want dan kunnen we Railcenter helemaal  vormgeven zoals we dat met alle samenwerkende Railpartners hebben bedacht. Met onze gezamenlijke deskundigheid, ambitie en durf een mooi huis voor de railsector neerzetten.  Een plek waar professionals uit de railsector graag komen: om te leren, samen te werken, kennis te delen en innovaties uit de sector te laten zien.

nieuwe-railcenter

We werken daaraan achter de schermen. Maar zichtbaar is al het resultaat van de samenwerking binnen het bouwteam. Soms kom je tijdens een bouwproject voor een obstakel te staan dat bijna ‘niet te nemen’ lijkt.  Zo hebben wij enorm veel kabels (koper en glasvezel) boven het plafond in de gang lopen. Die hebben we vanwege alle installaties en systemen die bij in ons gebouw staan voor onze opleidingen en testen. Kabels die je niet even doorknipt en later weer aan elkaar last. Ik vroeg me werkelijk af of we door deze kabels een deel van het oude gebouw zouden moeten laten staan.  Dan is het zo fijn om te merken dat de aannemer hetzelfde eindresultaat voor ogen heeft en met een oplossing komt waarbij hij tijdelijk de kabels in een grote houten koker opvangt en het gebouw eromheen toch kan afbreken. Vraag me niet hoe hij het precies heeft gedaan maar het is gelukt. Zonder enig oponthoud. Samen zoeken naar de ideale oplossing vind ik heel stimulerend.  En die prettige samenwerking die we hier nu op kleine schaal in het bouwteam hebben,  heb ik ook voor ogen voor Railcenter.

De vloerplaten van de tweede verdieping zijn al gelegd. Eind oktober bereiken we het hoogste punt.  Volgens de traditie gaat dan de vlag uit en is er pannenbier. Wat mij betreft om de samenwerking te vieren.

Tot ziens bij Railcenter!

Willem Brummel

Werken aan kwaliteitsverbetering

Op 13 oktober 2016 vond bij Railcenter de jaarlijkse Expertbijeenkomst voor praktijkbeoordelaars van NVW-taken en Voorman kabelinfra spoorse kabels plaats.

Een praktijkbeoordelaar is iemand die in de praktijk beoordeelt of vakmensen hun taak goed uitvoeren.

Tijdens deze Expertbijeenkomst wisselden de praktijkbeoordelaars ervaringen uit, bespraken zij lastige situaties en leerden zij van elkaar.

Op die manier werken we aan kwaliteitsverbetering!

Spanning of spanningsloos?

Hans Peters

De opleiding tot bedieningsdeskundige OBI (Operationeel Besturingscentrum Infra) 25 kV is weer van start gegaan. Opleider Hans Peters neemt dit keer vier deelnemers onder zijn hoede. Gedurende 13 dagen leert Hans zijn deelnemers alle kneepjes van het vak. En niet zomaar een vak, eentje met veel verantwoordelijkheid. Maakt een bedieningsdeskundige een fout dan kan dat zomaar leiden tot vertraging voor duizenden reizigers of voor het goederenvervoer.

De juiste schakel

Serious business dus! Noodzaak dat een bedieningsdeskundige OBI 25 kV precies weet welke schakelhandelingen hij moet verrichten op welk baanvak. Voor 25 kV zijn dat anno 2016 drie baanvakken: de Betuwe Route (BR), de Havenspoorlijn (Hspl) en de Hogesnelheidslijn (HSL).

Deelnemers leren precies hoe zij, in geval van onderhoudswerkzaamheden of calamiteiten, op afstand de spanning van de bovenleiding kunnen uitschakelen. De bedrijfsvoering, ofwel het in stand houden van de energievoorziening, van de 25 kV baanvakken continue kunnen monitoren. En het meest hectische deel van het vak. In geval van een technische storing moet een bedieningsdeskundige de storing signaleren, uitzoeken waar deze precies zit én ervoor zorgen dat deze storing zo snel mogelijk wordt verholpen zodat de treinen weer ongestoord verder kunnen rijden.

Aan de slag

Na de opleiding kunnen de deelnemers aan de slag als bedieningsdeskundige 25 kV bij het OBI nabij het OCCR (Operationeel Controle Centrum Rail) in Utrecht. Hier werken zij dan met de meest geavanceerde techniek op de plek waar de energievoorziening van het Nederlandse spoor 24/7 wordt gemonitord en gestuurd.

Een spannend vak met veel verantwoordelijkheid. Iets voor jou?

Innoveren met een koffer?

Ruim 25 afgevaardigden van ingenieursbureaus, aannemers, opleidingscentra, kennisinstituten en ProRail zijn vandaag bij Railcenter voor de Netwerkdag van InnoRail. Deze dag, die geheel in teken staat van inkoop van innovatie levert vast en zeker interessante inzichten op die het proces van het inkopen van innovaties kunnen versoepelen.

Het programmaInnovatiekoffer

De deelnemers staat een afwisselend programma te wachten van lezingen, workshops en interessante discussies. Te beginnen met het uitpakken van de innovatiekoffer. Nu zie ik je denken, een innovatiekoffer? Dat is een koffer, bestaande uit drie vakken die overheden helpt bij inkoop van innovatie.  De vakken zijn gevuld met: instrumenten, trajecten en cases, die het proces van het inkopen van innovatie meer inzichtelijk maken.

Voor het spreekwoordelijke uitpakken van de koffer en voor het behandelen van cases uit de dagelijkse praktijk komen twee sprekers aan het woord die autoriteit zijn op het gebied van innovatie en marktwerking. Te beginnen met Floris den Boer, senior adviseur aanbesteden, van PIANOo. Hij gaat de ontwikkeling van innovaties, innovatiegericht inkopen en alles over de Innovatiekoffer toelichten. Daarna pakt Hendrik van Meerveld, adviseur en onderzoeker bij TNO, het stokje over. Hij neemt de deelnemers mee naar het speelveld van de dagelijkse praktijk rondom het vermarkten van innovaties. Hij behandelt best practises waarmee hij de deelnemers handvatten voor hun eigen praktijk aanreikt.

Na een ochtend vol nieuwe inzichten is het tijd om deze inzichten toe te passen. Kijken of de nieuwe kennis leidt tot  praktische toepassingen.

Wil je op de hoogte blijven van alle netwerkdagen van InnoRail? Bezoek dan met enige regelmaat onze site en volg ons op onze sociale kanalen.

Infrabel Academy ontmoet Railcenter

Infrabel laat zich inspireren bij Railcenter.