Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft als doel om de netwerkkwaliteit van lucht-, vaar- en spoorwegen alsmede havens en het wegennet verder te ontwikkelen, evenals het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector te waarborgen. Daarmee wordt bijgedragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid.

Verbetering van de bereikbaarheid in Nederland realiseren we op verschillende manieren. Via aanleg en zeker ook door beheer en onderhoud van infrastructuur. Of via het beter benutten van bestaande sporen en (vaar)wegen. Het ministerie is hiervoor met veel uiteenlopende projecten en programma’s aan de slag. Voor het spoor houdt dit in dat IenM nauw samenwerkt met partners uit de spoorsector met veilig en doelmatig spoorvervoer als doel.

Website