Kwartiermakers maken vliegende start met sectorambitie

Uit een breed uitgevraagde verkenning langs belangrijke spelers in de railinfra blijkt dat er veel draagvlak is om het arbeidsmarktvraagstuk sectorbreed te benaderen. Sterker nog: nagenoeg álle partijen geven aan te willen samenwerken aan een sectorambitie voor onderwijs en arbeidsmarkt en zien Railcenter hierbij als de geschikte regisseur. Een kans die we als sector niet kunnen laten liggen!

Inspiratiesessie

Op 29 november stond deze sectorbrede aanpak centraal tijdens de inspiratie-uur van het 7e Railcafé. Henk van Oostveen en Camiel van der Burg trapten af en vertelden hoe Railcenter samen met de sector wil werken aan een grotere instroom van technische geschoold personeel. Vervolgens discussieerden mensen in kleine groepen over het initiatief van Railcenter of over een actueel eigen arbeidsmarktvraagstuk. Samen tot nieuwe inzichten komen én waardevolle contacten leggen met collega’s binnen en buiten de sector. En dat dit waardevol was, bleek wel uit de aansluitende borrel waar levendig werd nagepraat.

Stappen zetten

Maar het blijft niet bij praten: de kwartiermakers hebben door alle nieuwe inzichten uit de inspiratiesessie een vliegende start kunnen maken. Ze staan in de startblokken om de komende maanden flinke stappen te gaan zetten. We houden je op de hoogte.