CORONAVIRUS | UPDATE: 30-03-2020

Update: 30-03-2020

De huidige stand van zaken met betrekking tot de opleidingen en examens is dat deze in ieder geval tot en met maandag 13 april niet zullen worden uitgevoerd. Alle direct betrokkenen zijn/worden hierover geïnformeerd.


Update: 23-03-2020

Met ingang van dinsdag 24 maart 2020 zijn wij uitsluitend tussen 08.00 en 15.30 uur telefonisch bereikbaar. Is je vraag niet heel dringend, dan kun je ons natuurlijk ook e-mailen: info@railcenter.nl


Update: 16-03-2020

Gezien de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Railcenter helaas moeten besluiten om de opleidingen en examens tot en met 5 april 2020 te annuleren. Dit geldt voor de lopende opleidingen en voor opleidingen en examens die in deze periode starten. Deze annuleringen zijn kosteloos.

Contactpersonen, deelnemers en kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er met railAlert-certificaten die gaan verlopen?
Het volgende is van toepassing voor een verlenging van een railAlert-certificaat op het gebied van NVW, techniek of Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP 2.0):

Van deelnemers en kandidaten die zijn ingeschreven voor opleidingen en examens, waarvan bijeenkomsten zouden plaatsvinden in de periode vanaf 17 maart t/m 5 april 2020, wordt het railAlert-certificaat automatisch verlengd met 9 maanden. Deze verlenging is zichtbaar op de DVP-pas of in de portal van Railcenter. Er wordt geen nieuw certificaat verstrekt. Bij hercertificering wordt de vervaldatum van het nieuwe certificaat vastgesteld op basis van de oorspronkelijke einddatum.

Veiligheidstraining (DVP 1.0) geannuleerd, dan dagpassen

Deelnemers waarvan de Veiligheidstraining (DVP 1.0) door Railcenter geannuleerd is, kunnen gebruik maken van dagpassen. Voor annuleringen van inschrijvingen op de Veiligheidstraining (DVP 1.0) zijn tijdelijk de verruimde regelingen vergoeding of compensatie uitgeschreven dagpassen van railAlert van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van railAlert.

Communicatie en ontwikkelingen
Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en uiterlijk 1 april aanstaande communiceren wij vervolgstappen.

Vragen?
Heb je vragen over opleidingen, examens of certificaten, stuur dan een e-mail naar info@railcenter.nl. Natuurlijk kun je ons ook telefonisch bereiken: 0334674727 (tussen 08.00 en 16.00 uur)


Update: 13-03-2020

Railcenter volgt de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM om onnodige risico’s voor onze cursisten en medewerkers te vermijden. In lijn daarmee gaan vooralsnog alle opleidingen en examens door. Railcenter houdt de situatie rondom corona nauwlettend in de gaten en indien nodig scherpen wij onze maatregelen aan. Wij informeren contactpersonen en deelnemers bij wijzigingen.

Voor het volgen van een opleiding of examen bij Railcenter geldt het volgende:
Als een deelnemer last heeft van milde gezondheidsklachten moet deze thuisblijven. Ook als de deelnemer een naaste heeft in de privésfeer die corona heeft verwachten wij dat de deelnemer thuis blijft. Geef deze annuleringen zo spoedig mogelijk door aan Railcenter, al dan niet via de contactpersoon. Wij pakken het van daar op richting planning en uitvoering.