Programma ERTMS
Het is druk op het Nederlandse spoor. Elke dag stappen ruim een miljoen mensen in de trein en worden er enkele tonnen goederen vervoerd. De overheid heeft samen met de spoorsector de ambitie om de kwaliteit van het spoor te verbeteren. Dat betekent een nog hoger veiligheidsniveau, voldoende capaciteit op het spoor en hoge kwaliteit van het vervoer. Het huidige systeem voor beveiliging van het spoor (ATB) functioneert goed, maar is verouderd en komt uit een tijd dat er minder treinen reden dan nu. Daarom heeft het kabinet gekozen om een nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem in te voeren: ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Het programma ERTMS is een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Zij werken samen met andere stakeholders aan het uitwerken van de invoeringsplannen voor ERTMS. Binnen het Railcenter wordt er een verdieping beschikbaar gesteld voor ERTMS.

Waarom ERTMS?
ERTMS is meer toekomstvast, doordat de mogelijkheden voor doorontwikkeling uitgebreider zijn. Het systeem draagt bovendien bij aan het veilig rijden bij elke snelheid, omdat het systeem nauwkeurig weet waar een trein zich bevindt. Ook kan hierdoor soms de tussenruimte tussen treinen worden verkleind. Treinen kunnen elkaar dus sneller opvolgen. Ook worden de rijtijden van treinen op sommige trajecten korter. Dat zorgt dus voor een kortere reistijd voor reizigers. Het sneller opvolgen van treinen kan ook een verbetering opleveren voor de stabiliteit van de dienstregeling en daarmee voor de betrouwbaarheid.

ERTMS wordt de standaard in heel Europa en maakt daarbij het internationale verkeer van reizigers en goederen gemakkelijker.

ERTMS heeft impact op de hele spoorsector
De invoering van dit Europese veiligheidssysteem vraagt ingrijpende aanpassingen aan treinen, spoor, communicatiesystemen en werkprocessen.

Het op de juiste manier en juiste moment opleiden van machinisten, treindienstleiders en onderhoudspersoneel is een belangrijke succesfactor bij de invoering van ERTMS. Daarnaast wordt door het programma onder andere zorgvuldig nagedacht over de invoering van het ERTMS in het huidige spoorsysteem. Hoe ziet de testperiode er uit? Hoe kunnen alle bedrijven die met het systeem te maken krijgen zich goed voorbereiden op- en oefenen met- de nieuwe situatie? Er komt een speciale verdieping binnen het Railcenter waar dit soort zaken voor ERTMS geoefend en getest kunnen worden via simulatoren.

Meer informatie is te vinden op www.ertms.nl.