Brancheplatform Arbeidsmarkt & Opleiding – overleg 12 april

Ongeveer 46% van de vakmensen die aan het spoor werken, zijn boven de 50 en stromen in de komende jaren uit. Tegelijkertijd ligt er steeds meer werk en ontstaat er steeds meer spanning op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat wij er als sector voor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende spoorprofessionals zijn om dit tekort op te vangen. Vorig jaar hebben verschillende partijen uit de sector aangegeven dat ze graag willen samenwerken om dit probleem sectorbreed op te lossen. Deze samenwerking wordt op dit moment door Railcenter vormgegeven in het Brancheplatform Arbeidsmarkt & Opleiding.

Wat is het?

Dit platform in oprichting is een samenwerkingsverband tussen diverse aannemers, ingenieursbureaus, spoorleveranciers, FNV, ProRail en Railcenter. Gezamenlijk starten zij projecten op basis van 4 hoofdthema’s, met als doel dat er voldoende gekwalificeerd personeel in de sector is en blijft. Op dit moment zijn er 14 deelnemers. Welke projecten in deze thema’s worden opgepakt, wordt de komende periode uitgewerkt. Het platform vergadert ongeveer één keer per zes weken, lees de notulen van de laatste vergadering op 12 april terug en houd deze website in de gaten voor nieuws over het platform en toekomstige notulen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie gerust contact op met een van de kwartiermakers vanuit Railcenter: Marieke de Wit of Anne-Marie Raijmakers,