Belangrijke aanpassing Algemene Voorwaarden (reserveringen en annuleringstermijn)

Beste contactpersoon,

Ook in 2023 is de vraag naar opleidingen en examens groot. Dit betekent voor alle partijen dat wij ons maximaal moeten inspannen om geen opleidings- en examenplaatsen te laten ‘verdampen’.

RESERVERINGEN VERVALLEN NA ZES WEKEN
Bij het inschrijven voor opleidingen en examens is het mogelijk om, als de naam van de deelnemer/kandidaat nog niet bekend is, een reservering te maken. Wij hebben geconstateerd dat deze reserveringen regelmatig lang blijven staan en worden vergeten, waardoor onnodig plaatsen bezet blijven. Ook worden deze reserveringen regelmatig op het laatste moment kosteloos geannuleerd. De termijn is dan voor andere bedrijven te kort om een medewerker in te plannen op de vrijgekomen plaats.

Om deze redenen hanteren wij sinds 1 januari 2023 bij reserveringen een termijn van zes weken. Dit betekent dat wij voor u de plaats reserveren voor een periode van zes weken. Zijn na zes weken de deelnemers-/kandidaatgegevens niet ingevuld, dan vervalt de (kosteloos) automatisch de reservering indien dit buiten de termijn valt van vier weken voor de opleiding/het examen.

Om u te ondersteunen bij het stroomlijnen van dit proces krijgt u vanaf nu van ons een herinneringse-mail op het moment dat de reservering nog niet is ingevuld en van de termijn van zes weken al vier weken zijn verstreken. U heeft dan dus nog twee weken de tijd om de reservering om te zetten naar een medewerker/kandidaat. Ook de reserveringen met een einddatum binnen vier weken voor de start van de opleiding/het examen worden in deze e-mail vermeld.

Nadat de volledige zes weken zijn verstreken, en de reservering definitief is komen te vervallen, krijgt u hiervan ook per e-mail bericht.

ANNULERINGSTERMIJN VERLENGD VAN DRIE NAAR VIER WEKEN
De annuleringstermijn van drie weken is verlengd naar vier weken. Dit betekent dat u, wanneer u een inschrijving annuleert die binnen vier weken voor de startdatum van de opleiding/het examen ligt, de volledige kosten verschuldigd bent.

Onze Algemene Voorwaarden, alsmede onze standaard e-mails die op dit onderwerp betrekking hebben, zijn op de bovenstaande twee maatregelen aangepast.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!