InnoRail: Meer ruimte op het spoor – tijd voor onderhoud

Meer

Begint over 2 Maanden, 4 Dagen

27 september 2018 00:00

Bedankt voor je interesse, meer informatie volgt zo spoedig mogelijk!

Meer ruimte op het spoor (tijd voor onderhoud)
De hoge eisen die wij stellen aan veiligheid bij het onderhouden van onze assets heeft tot gevolg dat er (soms)
nog maar weinig tijd overblijft om ook daadwerkelijk onderhoudswerkzaamheden aan het spoor te kunnen
verrichten. En daarmee impliciet de veiligheid te waarborgen. Wat is mogelijk, recente ontwikkelingen ,grote knelpunten, hoe pakken we deze aan.
Ook: actie 2017 CTO aarden bovenleiding.

Nieuwe techniek en arbeidsomstandigheden
Top 10 arbo verbeteraars vanuit PGO aannemers. Wat kan er met nieuwe techniek. Digitalisering,
robotisering.